Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Ontwikkeling van brouwerijen vanaf 1870

Overzicht over de afgelopen jaren, inclusief gestart en gestopt per jaar.

Totaal = het totaal aantal brouwerijen, brouwerijhuurders, brouwerijverhuurders en workshopbrouwerijen op 31 december van het desbetreffende jaar. Voor het huidige jaar is dat het totaal aantal tot de huidige datum.

De cijfers zijn betrouwbaar vanaf 1900. De periode daarvoor wordt nog verder uitgewerkt in de komende jaren.


Ontwikkeling van brouwerijen vanaf 1870 per provincie

Overzicht over de afgelopen jaren, inclusief gestart en gestopt per jaar.

Totaal = het totaal aantal brouwerijen, brouwerijhuurders, brouwerijverhuurders en workshopbrouwerijen op 31 december van het desbetreffende jaar. Voor het huidige jaar is dat het totaal aantal tot de huidige datum.

De cijfers zijn betrouwbaar vanaf 1900. De periode daarvoor wordt nog verder uitgewerkt in de komende jaren.


Ontwikkeling van brouwerijen versus brouwerijhuurders vanaf 1980

Overzicht over de afgelopen jaren naar type. Per jaar wordt het brouwerijtype op 31 december van dat jaar genomen.

  • Brouwerijen (groen)
  • Brouwerijhuurders (rood)
  • Brouwerijverhuurders (blauw)
  • Workshopbrouwerijen (paars)

De eerste brouwerijhuurder Brouwerij "Sloth" begon in 1981.


Ontwikkeling van de hopteelt vanaf 1990

  • Aantal hoptelers (blauw)
  • Aantal brouwerijen, brouwerijhuurders, brouwerijverhuurders en workshopbrouwerijen met een eigen hopveld (groen)
  • Aantal hopverkopers (brouwerijen en hoptelers die hop verkopen) (rood)

Ontwikkeling van de webshops vanaf 1990

De groei van het aantal webshops waar bier wordt verkocht, wordt weergegeven in onderstaande grafiek.

Let op: de data voor deze grafiek is nog onvolledig! Hier wordt aan gewerkt.

  • Aantal Webshops (blauw)

Ontwikkeling van het aantal vrouwen bij brouwerijen sinds 1980

De groei van het aantal vrouwen die eigenaar en/of brouwer zijn bij een brouwerij(huurder), wordt weergegeven in onderstaande grafiek.

Let op: de data voor deze grafiek is nog onvolledig! Hier wordt aan gewerkt.

  • Aantal vrouwen (blauw)


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur