Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Doel en ontstaan

Ontstaan

Het bijhouden van kennis over Nederlands bier en de Nederlandse biercultuur is altijd al het werk van eenlingen geweest. Verschillende liefhebbers werkten aan hun eigen website met hun eigen invalshoek. Hierdoor was de kennis over vele plaatsen verspreid. De afgelopen jaren is het aantal brouwerijen zo hard gegroeid, dat het niet meer mogelijk is om als individu alle ontwikkelingen bij te houden.

Rembrandtglas
De eerste bijeenkomst bij Oproer Brouwerij op 30 maart 2016. Jan Ausems, Ron Rabouw, Frans Ruiter, Felix Groenewoud, Fedor Vogel, Ton van Opstal, Rudi Bakker, Harry Pinkster (v.l.n.r.)

Daarom is op woensdag 30 maart 2016 op initiatief van Jan Ausems en Ton van Opstal (Cambrinus.nl), Harry Pinkster (Pinkgron.nl), Frans Ruiter en Ron Rabouw (De Bierverbinding), Rudi Bakker en Felix Groenewoud (Bieretiketten.nl) en Fedor Vogel (Birdy Publishing) en Constant Keinemans (CRAFT) het idee ontstaan om de krachten te bundelen. Toen ook bleek dat Nederlandse Brouwers en CRAFT, als vertegenwoordigers van bijna alle brouwerijen in Nederland, ook enthousiast waren over het initiatief was het een kleine stap tot de oprichting van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.

Rembrandtglas
Jan Ausems met Notaris Paul Eversdijk van Matzinger Eversdijk Notarissen.
Rembrandtglas
Rudi Bakker zet zijn handtekening onder de oprichtingsakte.

Doelstellingen

Vrijdag 17 februari 2017 werd de stichting opgericht met de volgende doelstellingen:

 • Het actueel houden van een register met informatie over de Nederlandse biercultuur in de breedste zin des woords, waaronder:
  • Geschiedenis van bier in Nederland
  • Historische informatie over brouwerijen
  • Bieren (inclusief biertype)
  • Eigenaren en brouwers
  • Status van een brouwerij door de tijd heen
 • Het behouden en promoten van het erfgoed van de Nederlandse biercultuur:
  • Vastleggen van historische trends en ontwikkelingen:
   • Drinkgedrag
   • Accijns op bier
   • Mout in Nederland
   • Brouwsystemen en brouwwijzen
   • Tradities
   • Aanpassing van water voor het brouwproces
   • Statiegeld
   • Hop in Nederland
  • Waarborgen van de continuïteit en het voortbestaan van de stichting
  • Laten schrijven van (kritische) artikelen op persoonlijke titel in de vorm van blogs
  • Breed informatie aanbieden aan bierliefhebbers en zakelijke personen/bedrijven in de Nederlandse bierwereld
  • Actief uitdragen wat er gaande is in Nederland op biergebied
  • Vastleggen welke organisaties met welk doel in Nederland actief zijn op biergebied

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het beschikbaar stellen van algemene informatie over de biercultuur in Nederland, waaronder de geschiedenis van de brouwerijen en bier in Nederland, beschrijving van (Nederlandse) biertypen en trends, statistische gegevens, gebruiken, et cetera.
 • Het in stand houden en beheren van een register met informatie over de Nederlandse biercultuur waarvan de inhoud onder andere wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Onder de Nederlandse biercultuur wordt het geheel van normen, waarden, tradities, regels, gebruiken, gewoonten, kunstuitingen enz. op het gebied van bier in Nederland in het heden en in het verleden in breedste zin van het woord verstaan. Deze kunnen zijn ontstaan in Nederland dan wel zijn meegenomen uit het land van herkomst.

Als onafhankelijke informatiebron bundelt de stichting de kennis van bierbrouwers, biersommeliers, bierschrijvers, bierverzamelaars en bierliefhebbers in deze website. De website ging live tijdens de 6e Week van het Nederlandse Bier die plaats vond tussen 11 en 21 mei 2017.

Missie

 • We willen de toonaangevende, onafhankelijke brouwerij-database van Nederland zijn:
  • Onze database is volledig, betrouwbaar, actueel en beschrijft trends en ontwikkelingen en plaatst deze in historisch perspectief.
 • We willen de autoriteit op het gebied van de Nederlandse Biercultuur zijn:
  • We zijn de vraagbaak voor iedereen (consumenten, brouwerijen, pers en wetenschap, et cetera) die geinteresseerd is in onderwerpen als de geschiedenis van bier in Nederland, de actuele beschrijving van alle Nederlandse brouwerijen (vanaf 1900), statistieken, et cetera.
  • We zijn een kennispartner voor en er is commitment van belangengroepen (waaronder de Nederlandse Brouwers, CRAFT, et cetera) die belang hebben bij een volledig overzicht op hun gebied binnen de Nederlandse bierwereld.
  • We zijn dé organisatie waar men aan denkt bij de ontwikkeling van bierbrouwerijen in Nederland, hetgeen wij kracht bij zetten door het verspreiden van persberichten en het gebruik van social media.
  • We zijn dé informatiebron voor liefhebbers die een biertrip willen maken.
 • Wij willen een platform zijn waarin organisaties samenwerken:

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur