Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Disclaimer

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur en/of haar medewerkers.

De op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen kunnen auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd zijn en mogen niet zonder toestemming van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van www.nederlandsebiercultuur.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Zij die in dit verband niet konden worden benaderd of waarvan de rechthebbende niet kon worden achterhaald kunnen zich met de redactie van de website in verbinding stellen. Zij die om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen het feit dat hun afbeelding hier wordt gepubliceerd vragen wij contact op te nemen met de redactie van de website.

Niets van de website van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is gegeven.

Social Media icoontjes
De icoontjes voor de Social Media zijn gemaakt door Freepik van www.flaticon.com,

Google Maps icoontjes
De Google Maps icoontjes zijn gemaakt door Map Icons Collection.

-- Adverteerders --

© 2017-2018 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur