Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Disclaimer

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van www.nederlandsebiercultuur.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

Niets van de website van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is gegeven.

Social Media Icons
Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Google Maps Icon
Maps Icons Collection https://mapicons.mapsmarker.com

© 2017 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur