Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bieropleiding in Nederland: StiBON

21 oktober 2017 - Frans Ruiter.

Stibon
StiBON: Stichting Bieropleiding Nederland

België, Duitsland, Engeland, elk land om ons heen was voorzien van een opleidingsinstituut aangaande bierkennis. Met de (nog langzame) groei van bierbeleving in het eerste decennium van de 21e eeuw in ons land, vonden een aantal bekenden in de bierwereld het tijd dat er in ons land ook een bieropleiding opgezet moest worden. Nadat verschillende partijen contact met elkaar hadden gezocht is in 2009 Stichting Bieropleiding Nederland (StiBON) ontstaan. De eerst opgezette cursus ‘Algemene Bierkennis’ bestond uit zes avonden van vier uur min of meer basale kennis opdoen en vond plaats in de kelder van – toen nog – Nederlands Biercafé & Proeflokaal ‘t Arendsnest. In december van dat jaar was het eerste examen en in januari 2010 vond de diploma-uitreiking plaats in de Texelse Bierbrouwerij.

Het opzetten van een vervolgopleiding heeft de nodige tijd gekost, maar in maart 2011 kon de eerste les aanvangen. De vijftien cursisten bestonden uit een samenvoeging van personen uit de eerste twee basisgroepen die geslaagd waren voor hun examen. Voor een grotere ruimte was er uitgeweken naar ‘de kelder’ van Proeflokaal De Prael. Deze vervolgopleiding kreeg de naam ‘Toegepaste Bierkennis’ en besloeg tien avonden van vier uur, een brouwdag en een ‘bier aan tafel’ les in de praktijk. Voor de brouwdag werd een gezamenlijk bedacht recept als basis gebruikt om van het brouwproces in de praktijk te leren. Het eerst gebrouwen bier, de ‘StiBON Speciale’, een Vienna van 4,3% en vanzelfsprekend gebrouwen bij De Prael, werd er een in een reeks die zou gaan volgen. Het theoretische en praktijkexamen van dit deel werd in januari 2012 afgenomen. Omdat de bier aan tafel les niet goed uit de verf gekomen was werd de diploma-uitreiking een week later omkleed met een bierdiner in Restaurant Lieve en was de eerste groep die Niveau 2 had gehaald een feit.

StiBON Speciale
StiBON Speciale

StiBON groeide: lesstof werd gecorrigeerd en aangevuld, didactische vaardigheden werden bijgespijkerd, het aantal cursisten nam toe en cursuslocaties werden uitgebreid. Maar het feit bleef dat StiBON (internationaal) geen bekend opleidingsinstituut was, waardoor de waarde van de diploma’s niet breed gemeten kon worden. Reeds in het begin was besloten contact te zoeken met het wel internationaal erkende Duitse opleidingsinstituut Doemens. Deze in 1895 opgerichte academie doceert reeds vanaf 2004 de gecertificeerde opleiding ‘Diplom Biersommelier’ en heeft onderwijsinstellingen op meerdere locaties in de wereld. Aan Doemens werd de lesstof van de eerste twee niveaus overhandigd met de vraag een dusdanige aanvulling hierop te maken, dat na het slagen van het examen dat hier betrekking op had het ‘International Diplom Biersommelier’ uitgereikt kon worden. En zo geschiedde; begin juni 2013 trok de eerste groep potentiële Biersommeliers naar Obertrum in Oostenrijk, waar Axel Kiesbye ‘Kiesbye’s Bier Kultur Haus’ runt. Doemens maakt hier – naast haar hoofdkantoor in Gräfelfing – ook gebruik van als opleidingslocatie.

Na twee volle dagen cursus, waar het accent op smaken en bier en spijs lag, werden op 7 juni 2013 de eerste diploma’s uitgereikt, en zo was Nederland ineens een groep ‘Internationale Biersommeliers’ rijker. Hiermee was tevens het doel bereikt dat het ook voor Nederlanders bereikbaar was een gecertificeerd diploma op biergebied te behalen. Inmiddels is StiBON gegroeid tot een volwaardige opleider op het gebied van bier en zijn er opleidingsplaatsen in heel Nederland, namelijk Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Groningen, Gulpen, Haarlem, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, en Zwolle. Er zijn honderden ‘bierambassadeurs’ uit voortgekomen en het aantal Biersommeliers ligt momenteel boven de honderd en stijgt elk jaar.

Eerste groep Biersommeliers
Eerste groep Biersommeliers

Meer informatie? www.stibon.nl Hier kun je je ook inschrijven voor de opleiding.

© Frans Ruiter, 2017

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur