Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Opvallende Nederlandse bierglazen van na 1955

6 juni 2018 - Peter Zwaal.

Wie begint aan het verzamelen van Nederlandse bierglazen zal al snel bemerken dat zo’n collectie een enorme omvang kan aannemen. De meeste verzamelaars van bierglazen beperken zich dan ook tot glazen van één of enkele brouwerijen of glazen van één bepaald biermerk. Maar zelfs dan bestaat het gevaar dat de verzamelaar zich verliest in het collectioneren van alle mogelijke variëteiten. De meer museaal ingestelde verzamelaar doet er verstandig aan alleen de meest kenmerkende glazen te verzamelen. Daarmee doel ik op de glazen die door brouwerijen in enorme oplages werden uitgezet in de horeca en/of werden verspreid in het kader van consumentenacties. Natuurlijk kan het zinvol zijn soms een uitzondering te maken voor bepaalde gelegenheidsglazen of voor glazen waarvan de vorm, de afmetingen of decoratie juist in schril contrast stond met wat gangbaar was. In dit artikel wil ik een aantal opvallende Nederlandse bierglazen presenteren die ten tijde van hun introductie grote onderscheidingskracht bezaten. Ik beperk me daarbij tot glazen van na 1955. Glazen bierpullen laat ik buiten beschouwing.

Lees meer

Opmerkelijke Nederlandse bierliederen

16 oktober 2017 - Peter Zwaal.

1 Bier bier bier en nog 13 feestknallers Johnny Hoes e.a. 1977 elpeehoes
Bier, bier, bier en nog 13 feestknallers (Johnny Hoes e.a.) 1977 [elpeehoes]

Liederen die de lof van het bier bezingen zijn allesbehalve zeldzaam. Alleen al in Nederland zijn er vele honderden gemaakt. De teksten van die Nederlandse bierliederen, zeker die van de laatste zestig jaar, zijn meestal leutig van toon. Verder hebben vrijwel alle bierliederen een refrein dat bedoeld is om uit volle borst te worden meegezongen door een publiek dat eerst flink de keel gespoeld heeft. Bierliederen zijn kroegliederen. Vaak gemaakt door carnavals-, schnabbel- en gelegenheidsartiesten die denken dat als je een raar petje op zet en iets over schuimend gerstenat zingt de stemming er vanzelf wel in komt.

Lees meer

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur