Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Op deze pagina kunt u zoeken. Hier vindt u een overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, DVDs, etc. relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Tussen Zwaard en Fortuin

Opgravingen in Alkmaar 2002-2005

- Boek -

Nancy de Jong-Lambregts, Peter Bitter, Lisette Verspay-Frank
2007
Gemeente Alkmaar
ISBN: 9789080607774
Taal: Nederlands
Focus: geschiedenis, Alkmaar
Pagina's: 288
Url: https://www.erfgoedalkmaar.nl/wp-content/uploads/rama-12.pdf

m.m.v.: Karin Beemster, Cor Prins, Rob Roedema, Sjaak Waterlander, Rob van Wilgen
Redactie: Peter Bitter, Nancy de Jong-Lambregts, Rob van Wilgen
Vormgeving en omslagontwerp: Rob van Wilgen

Oplage: 200
Uitgave van de afdeling Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Alkmaar
Een uitgave in de reeks Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie
RAMA 12

-- Adverteerders --

© 2017-2021 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur