Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Op deze pagina kunt u zoeken. Hier vindt u een overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, DVDs, etc. relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Vuurtoreneiland krijgt biologisch zomer- en winterrestaurant

- Biernieuws -

2 december 2013
Het Parool
Url: https://www.parool.nl/ps/vuurtoreneiland-krijgt-biologisch-zomer-en-winterrestaurant~b7be6b36/

"... Staatsbosbeheer stelde als eis voor de exploitatie dat het oude fort wordt opgeknapt en behouden blijft als cultureel erfgoed. Dat is hard nodig want de muren zijn verweerd, verzakt, gescheurd, lek en deels volgelopen met regenwater. Voor het onderhoud is zeker 1 miljoen euro nodig. De helft hiervan kan met subsidie van het Rijk worden betaald en de rest willen de nieuwe beheerders onder meer met crowdfunding binnenhalen. Als dat goed loopt, moet er onder meer een bierbrouwerij in het fort komen, evenals expositieruimtes en ruimte voor culturele evenementen. ..."

-- Adverteerders --

© 2017-2021 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur