Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Op deze pagina kunt u zoeken in de categorie Bierliteratuur. Hier vind u een overzicht van boeken, e-boeken, tijdschriften, artikelen, DVDs, etc. relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Bronnen tot de geschiedenis van het recht van de gruit

In het graafschap Holland, het bisdom Utrecht en het hertogdom Gelre

- Boek -

Th. E. Jensdma
1960
Taal: Nederlands
Pagina's: 167

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht (Deel XII, No. 1, Utrecht 1960)

Personen (1)

-- Adverteerders --

© 2017-2020 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur