Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Op deze pagina kunt u zoeken. Hier vindt u een overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, DVDs, etc. relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Volledige lijst der Bierbrouwerijen van Nederland 1913

- Artikel -

1913
Redactie van "Het Bier" bij C. N. Teulings 's Bosch

samengesteld volgens officieele gegevens van het Ministerie van Financiën en volgens opgave van Heeren Inspecteurs en Ontvangers der Directe Belastingen en Accijnzen.

Uitgegeven door de Redactie van "Het Bier" bij C. N. Teulings 's Bosch.

De Redactie houdt zich zeer aanbevolen voor eventueele op- en aanmerkingen aangaande namen en voornamen en vooral ook voor adresveranderingen en voor opgave van het in werking stellen van nieuwe en het buiten werking stellen van bestaande bierbrouwerijen.

Nadruk verboden.

1919.

LIMBURG (177 bierbrouwerijen).

,,,,

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur