Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Op deze pagina kunt u zoeken. Hier vindt u een overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, DVDs, etc. relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Volledige lijst der Bierbrouwerijen van Nederland 1919

- Artikel -

1919
Bondsbureau van den Ned. Brouwers Bond Eindhoven

Bekijk bestand

samengesteld volgens officieele gegevens van het Ministerie van Financiën en volgens opgave van Heeren Inspecteurs en ontvangers der Directe Belastingen en Accijnzen.

Uitgegeven door het Bondsbureau van den Ned. Brouwers Bond Eindhoven.

Het bondsbureau houdt zich zeer aanbevolen voor eventueele op- en aanmerkingen aangaande  namen en voornamen en vooral ook voor adresveranderingen en voor opgave van het in werking stellen van nieuwe en het buiten werking stellen van bestaande  bierbrouwerijen.

NADRUK VERBODEN

1919.

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur