Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Op deze pagina kunt u zoeken. Hier vindt u een overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, DVDs, etc. relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Friesland Handboekje voor reizenden

door de steden en voornaamste oorden van de Provincie Friesland

- Boek -

W. Eekhof, Archivaris van de stad Leeuwarden
1840
G.T.N. Suringar, Leeuwarden
Focus: Overig

...
Voor het tegenwoordige bepalen die fabrijken en trafijken, voor het meerendeel aan de oost- en zuidzijde der stad gelegen, zich hoofdzakelijk tot: 5 steen-, 2 pan- en  2 plateelbakkerijen, 3 kalk- en 5 zoutbranderijen, 5 hout-zaag-, 2 pel-, 1 olie- en 1 tras- en loodertsmolens, 1 brouwerij, 2 bijzondere scheepstimmerwerven, eenige zeilmakerijen, lijnbanen, enz.
...

Genoemd

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur