Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Op deze pagina kunt u zoeken. Hier vindt u een overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, DVDs, etc. relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

De Amsterdamse herberg (1450-1800)

Geestrijk centrum van het openbare leven

- Boek -

Maarten Hell
november 2017
Universiteit van Amsterdam
Url: https://pure.uva.nl/ws/files/18259597/Proefschrift_compleet_.pdf

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. ir. K.I.J. Maex ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit op vrijdag 3 november 2017, te 13.00 uur door Maarten Hell geboren te Amsterdam

Faculteit der Geesteswetenschappen


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur