Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, et cetera relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Bronnen tot de geschiedenis van het recht van de gruit

In het graafschap Holland, het bisdom Utrecht en het hertogdom Gelre

- Boek -

Th. E. Jensdma
1960
Taal: Nederlands
Pagina's: 167

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht (Deel XII, No. 1, Utrecht 1960)

Personen (1)

Th. E. Jensdma


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur