Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, et cetera relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Lancering Canon van de Nederlandse Biercultuur

- Biernieuws -

28 april 2023
Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur
Bekijk inhoud

Op vrijdag 28 april wordt in Utrecht officieel de Canon van de Nederlandse Biercultuur gelanceerd! Vanaf 16.00 uur kan voortaan iedereen die iets over de Nederlandse bierhistorie wil weten of publiceren terecht op www.canonnederlandsebiercultuur.nl. Initiatiefnemer van de website is de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, de toonaangevende informatiebron over bier en brouwerijen in Nederland.

Geschiedenis Nederlandse Biercultuur
De Canon van de Nederlandse Biercultuur is een nieuw initiatief van de Stichting met als doel een beknopt, maar juist beeld te geven van de geschiedenis van het Nederlandse bier.
De stichting heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een toegankelijke website met een duidelijke structuur en aantrekkelijke informatie in woord en beeld.

De bierhistorie is opgebouwd uit een zevental tijdvakken met een kort overzicht, waarbinnen je kan doorklikken naar 'blikvangers' die ingaan op een voor die tijd kenmerkend fenomeen. Daarnaast biedt de website plaats aan tal van 'overige bierverhalen', die het beeld van de Nederlandse biercultuur nog meer kleur geven. De bedoeling is dat de canon een 'levend' organisme is en verder uitgebreid kan worden. En hopelijk maakt de canon ook voor eens en altijd een einde aan de vele misverstanden en klok- en klepelverhalen die steeds weer de kop opsteken in publicaties. 

2023 04 28 canon

Bierauteurs
De inhoud van de canon is verzorgd door Rudi Bakker in samenwerking met de bekende historische bierauteurs Leendert Alberts, Marco Daane en Kees Volkers. Medewerking aan de canon geschiedt op vrijwillige basis. Het opzetten en het onderhoud van de website is mogelijk gemaakt door donaties van onder andere Mitra en Fortbrouwerij Duits & Lauret, die de opbrengst van hun speciaal gebrouwen bier 'TeVreden' ieder jaar aan een bier-gerelateerd doel schenkt.

Erfgoed Nederlandse Biercultuur
De biercultuur heeft wereldwijd een ongekende ontwikkeling doorgemaakt, vooral dankzij de opkomst van de kleine zelfstandige brouwerijen. Ook in Nederland, waar in 1980 nog maar zestien brouwerijen waren. Inmiddels zijn er meer dan 900! De Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, die wordt gesteund door grote en kleine brouwers, heeft de afgelopen jaren die ontwikkeling en de informatie over Nederlandse brouwerijen bij gehouden. Deze informatie is voor iedereen te raadplegen op de website www.nederlandsebiercultuur.nl.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Jan Ausems
Voorzitter
06-13255615

Genoemd

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur