Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierliteratuur

Overzicht van boeken, tijdschriften, artikelen, biernieuws, et cetera relevant voor de Nederlandse Biercultuur.

Brouwerij De Wereld te Kampen

De geschiedenis van de laatste Kamper bierbrouwerij en zijn eigenaren

- Boek -

A. de Wilde
2006
Gemeentearchief Kampen
Taal: Nederlands
Focus: Kampen, geschiedenis
Pagina's: 167

In Kampen waren vanaf de Middeleeuwen tot in de 17de eeuw tientallen bierbrouwerijen gevestigd. In de 18de eeuw waren er nog twintig en dat aantal was in 1850 teruggelopen tot één, brouwerij De Wereld aan de Oudestraat, die eerder functioneerde onder de naam De Vijge en al vier eeuwen lang gevestigd was in Kampen.
Auteur De Wilde schreef de geschiedenis van de brouwerij en van zijn eigenaren van 1560 tot 1920. Daarnaast geeft hij inzicht in andere Kamper bierbrouwerijen, beschrijft hij de geschiedenis van het bier en laat hij zien wat er met de panden van De Wereld gebeurde na de verkoop ervan in 1920.
Het Gemeentearchief Kampen wil onderzoekers handvatten bieden waarmee zij hun (genealogisch) onderzoek meer profiel en diepgang kunnen geven. Brouwerij De Wereld te Kampen biedt deze mogelijkheid en geeft, mede door een literatuurlijst en een uitgebreide index op namen, boeiende informatie waarmee een deel van Kampen in een nieuw perspectief kan worden geplaatst.

Brouwerij De Wereld te Kampen verschijnt als nummer 27 in de reeks Kamper Genealogische en Historische bronnen.

Personen (1)

A. de Wilde

Genoemd

Brouwerij De Wereld


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur