Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bier in onze taal

Op deze pagina kunt u zoeken naar spreekwoorden, gezegden, spreuken etc. die we hebben verzameld in de categorie 'Bier in onze taal'.

Bier in onze taal (82)

In de dagelijkse spreektaal worden 'spreekwoord' en 'gezegde' regelmatig door elkaar gebruikt. Toch zijn ze wel verschillend. Volgens de Taaladviesdienst van Onze Taal wordt gesteld dat kenmerkend voor een spreekwoord de 'onveranderlijkheid van formulering en woordkeus' is. Een algemene levenswijsheid, een bevestiging van de orde der dingen. Voorbeelden: "Boontje komt om z'n loontje" en "Oost, west, thuis best".

Een gezegde daarentegen is een 'vaste verbinding van woorden met figuurlijke betekenis, die geen werkwoord bevat'. Voorbeeld: "Met hart en ziel" of "Een open deur". Een zegswijze is een derde categorie. Deze kunnen in tegenstelling tot gezegden wel een zin vormen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: "Het loopt de spuigaten uit" of "Het lawaai liep de spuitgaten uit".

's Avonds drinken met de macht, 's morgens 't bier in de gracht
Gezegde
Boek met spreuken en zegswijzen uit het Oostvlaamse dorp Lierde

Teveel bier drinken leidt tot een kater.


24 uur in een dag, 24 flessen bier in een krat, dat kan geen toeval meer zijn
Tegelwijsheid

Alcohol in je bloed, geeft je een goed gemoed
Spreekwoord

Alcohol: the cause of, and solution to, all life's problems
Citaat
Homer J. Simpson

Alle wegen leiden naar de kroeg
Spreekwoord

Alleen voor bier komt de aap uit m'n mouw
Spreekwoord

Als 't varken zat is, gooit het de bak om
Spreekwoord

Stank voor dank


Als de gerst zich strijkt, heeft de boer zich verrijkt
Spreekwoord

Zodra de aren vol zijn, weet de boer dat hij winst maakt


Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Ik ben blij dat ik bier drink
Citaat
Jos Peters

Als het bier gedronken is, sluit men de tap
Spreekwoord

Als het bier is in de man, dan is de wijsheid in de kan
Spreekwoord

Als iemand veel gedronken heeft (vroeger werden bier en wijn uit een kan geschonken) en zijn kan leeg heeft, dan is zijn wijsheid gelijk aan de inhoud van de kan: leeg. Ofwel: verwacht van dronkaards geen verstandige woorden


Als het bier op is blijft het bezinksel in het glas
Gezegde

Bij het einde van het werk ziet men pas de gebreken.


Als je bier drinkt, veeg dan eerst je lippen af voor je je kroes heft
Citaat
D. Erasmus

Als je hoort hoe het klokje thuis tikt, zit je niet in het cafe
Gezegde

Als ma van huis is, komt het bier op tafel
Gezegde

Als twee zuiplappen vechten om een pint, gaat de derde ermee aan de haal
Spreekwoord

Alsof er een engeltje over je tong piest
Gezegde

Gezegde bij een lekker drankje


Beauty lies in the hands of the beerholder
Gezegde

Afgeleid van "Beauty Lies in the Eye of the Beholder".


Bedrink je. Wees altijd dronken. Daar gaat het om: dat is het enige
Citaat
Charles Baudelaire (1821-1867), Franse dichter en kunstcriticus

Nederlandse vertaling van "Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre, tout est là: c'est l'unique question"


Beer is proof that god loves us and wants us to be happy
Citaat
Benjamin Franklin (1706 - 1790), Amerikaans politicus, wetenschapper en moralist.

Beren temmen
Gezegde

Studententaal; iemand die café-rekeningen te betalen heeft


Beter 1 biertje in de hand, dan 10 op de grond
Gezegde

Beter een halve fles dan een leeg glas!
Gezegde

Bier als water drinken
Gezegde

Bier drinken als een koe
Gezegde

Luidruchtig bier drinken


Bier drinken doe je nooit alleen, tenzij je alleen bent
Gezegde

Gezien op de muur van Brouwerij Vandeoirsprong (2017).


Bier goed, al goed
Gezegde

Bier heelt alle wonden
Gezegde

Bier is een goede dienaar maar een slechte meester
Citaat
Francis Bacon (1561-1621), Engels filosoof en staatsman

Afgeleid van "L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître" ofwel "Geld is een goede dienaar maar een slechte meester".


Bier is het juiste sap, geschapen voor ons klimaat
Citaat
F. de Grote

Bier is het ruggenmerg der mannen
Citaat
Lévi Weemoedt (Vlaardingen, 22 oktober 1948), Nederlands dichter, pseudoniem Isaäck Jacobus van Wijk

Bier is uw vijand, heb uw vijanden lief
Citaat

Afgeleid van "Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;" uit Mattheüs 5:43. 


Bier maakt blind
Gezegde

Bier maakt de man
Gezegde

Bier maakt meer goed dan vrouwen kapot kunnen maken
Gezegde

Bier naar de tap dragen
Gezegde

Bier om bier, malt om malt
Gezegde

Bier regeert met ijzeren hand
Gezegde

Bier verzoet de arbeid
Gezegde

Bier vloeit als water door mijn lendenen, maar als stroop door mijn hoofd
Citaat
Ernst van de Voorst, componist, schrijver, dichter
2001

Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn, het beste is eruit!
Gezegde

Bier: op hoger plan gebracht graan
Citaat
H. Kooijman

Bierkerke
Vlaamse uitdrukking

De kroeg


Bierschuld
Gezegde

De onbetaalde rekening in de herberg


Biervliege
Gezegde

Drinkebroer


Boven je bier zijn
Gezegde

Teveel gedronken hebben


Brouwers bidden om goede tijden, bakkers om dure tijden
Gezegde

Iedereen denkt allereerst aan zichzelf


Daar helpt geen bierhuis tegen
Gezegde

Daar is niets tegen te doen


Daar wordt iets gebrouwen
Gezegde

Daar wordt iets heimelijks bekokstoofd, er worden plannen gesmeed


Dat biertje heb je zelf gebrouwen, en nu moet je het ook uitdrinken
Gezegde

Je hebt jezelf in moeilijkheden gebracht, draag zelf de consequenties


Dat is geen zuivere pils
Gezegde

Afgeleid van "Dat is geen zuivere koffie": dat is verdacht; daar is iets niet in orde.


De beste bieren zijn degene die we drinken met vrienden
Gezegde

Engels: The best beers are the ones we drink with friends


De beste zuiplappen zitten thuis
Gezegde

De dorst is zoet om 't geen hem lesschen moet
Gezegde

De glazen horen klinken, maar niet weten waar de tap is
Gezegde

De grootste dorsten worden het vlugst gelest
Citaat
Fernand Lambrecht (Sint-Andries, 8 oktober 1934), Vlaams dichter en schrijver van aforismen

De hand die het glas heft voor een toast zou niet meer moeten sturen
Gezegde

De hoogte krijgen (of hebben)
Spreekwoord
F.A. Stoett - Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden
1914

d.w.z. dronken worden of zijn, de pruif, de last hebben (Köster Henke, 56; 38); eene sedert de 17de eeuw gebruikelijke uitdrukking naast de hoogte van zijn gedachten krijgen (d.i. niet verder kunnen denken).


De kastelein was klein maar tapper
Citaat
Jan Blaaser (Amsterdam, 17 juli 1922 – Lelystad, 28 maart 1988), Nederlands cabaretier, acteur en schrijver van liedjes.

De kater in de put vinden
Tegelwijsheid

De kerk is nabij, maar de weg is beijzeld. De kroeg is ver weg, maar ik zal voorzichtig lopen
Russisch spreekwoord

De kogel is door de kroeg
Gezegde

De liefde is als een glas bier, laat je het te lang staan dan slaat het dood
Gezegde
Sander Jochems

De mond van de mens die volkomen gelukkig is, is gevuld met bier
Oude Egyptische wijsheid

De pastoor drinkt bier en wij water
Citaat
Fons Jansen

De pils aan maarten geven
Gezegde

De pils uit de tap kijken
Gezegde

De pul bij het handvat pakken
Gezegde

Een bodemloos vat zijn
Gezegde

Altijd te weinig van iets zijn of opraken. Het is verloren moeite geld daaraan uit te geven.


Elk brood is het trieste verhaal van graan wat ook bier had kunnen zijn
Nog indelen

Gezien op de muur bij Brouwerij Vandeoirsprong (2017).

Er zijn ook varianten: "Iedere boterham vertelt het trieste verhaal van graan dat geen bier mocht worden."


Het beste pilsje uit de kelder halen
Gezegde

Je vrienden gun je het allerbeste.


Het bier is niet voor de ganzen gebrouwen
Gezegde

Een excuus om nog een glas bier te nemen.


Het is hier niet de zoete inval
Spreekwoord

Wanneer iemand in een brouwerij al werkend met de stuikmand in de beslagkuip viel dan noemde men dat de zoete inval. Tegenwoordig duidt men met dit spreekwoord gelegenheden aan waar iedereen altijd gastvrij wordt ontvangen.


Holle vaten klinken 't hardst
Spreekwoord

Onwetenden hebben het hoogste woord.


Ik beschouw een slecht flesje Heineken als een persoonlijke belediging.
Citaat
Freddy Heineken

Ik heb veel verteld over het bier maar uiteindelijk zijn er maar twee soorten bier, lekker en niet-lekker. En wat dat dan is: bepaal dat lekker zelf.
Citaat
Peter van der Arend
2017

Niets is zo duur als de eerste pint
Gezegde

Na een glas, volgen er nog heel wat meer.


Op één been kun je niet lopen
Spreekwoord

Excuus voor een tweede glas. Eén enkel glaasje is niet genoeg.


Wat in 't vat zit verzuurt niet
Spreekwoord

Iets wat is uitgesteld, houd je tegoed.


Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus
Spreekwoord

Wie altijd het uiterste wil, krijgt uiteindelijk niets.


Work is the curse of the drinking classes
Citaat
Oscar Wilde

Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten
Spreekwoord

Dit spreekwoord drukt uit dat je oordeel over iemand vooral wordt beïnvloed door hoe je zelf bent. Het spreekwoord wordt altijd negatief gebruikt: 'als jijzelf niet te vertrouwen bent, vertrouw je anderen ook niet'. Je negatieve oordeel zegt dus eigenlijk meer over jezelf dan over de ander.

De waard waarnaar in dit spreekwoord wordt verwezen, is een ander woord voor een herbergier: de eigenaar van een herberg, het hotel van vroeger. Een waard die er altijd van uitging dat zijn gasten hem zouden oplichten of anderszins kwaad in de zin zouden hebben, was waarschijnlijk zélf iemand die geneigd was slechte dingen te doen.
(Bron: https://onzetaal.nl/taaladvies/zoals-de-waard-is-vertrouwt-hij-zijn-gasten/)


-- Adverteerders --

© 2017-2021 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur