Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierdrinker en brouwers betalen rekening Duitsland en België lachende derde

Persbericht

Den Haag, 22 oktober 2023

Bierdrinker en brouwers betalen rekening
Duitsland en België lachende derde

Den Haag, 22 oktober 2023 | Nederlandse brouwerijen maken zich grote zorgen over hun toekomst. Dat is de uitkomst van een recent verschenen onderzoek van Ruigrok. Een derde van de brouwerijen verwacht in 2023 met verlies af te sluiten en de vooruitzichten voor 2024 zijn ook slecht. Zij vrezen de gevolgen van de dubbele verhoging van de bierbelasting per 1 januari waardoor nog meer mensen hun bier over de grens gaan kopen. De bierdrinker gaat de prijs betalen door duurdere bieren en minder keus. Concurrente bierlanden Duitsland en België zijn de lachende derde van de Nederlandse accijnsverhoging.  

Trots 

De afgelopen jaren heeft Nederland zich ontwikkeld tot een toonaangevend bierland. Met bijna 1000 brouwerijen, een enorm gevarieerd aanbod aan Nederlandse bieren en als een na grootste bierexporteur ter wereld, behoort Nederland tot de wereldtop. Nederland telt meer brouwerijen dan het traditioneel bierland België en heeft per hoofd van de bevolking ook meer brouwerijen dan bierland Duitsland. Dit grote aantal brouwerijen zorgt ervoor dat de Nederlandse bierdrinker kan kiezen uit enorm gevarieerd aanbod aan allerlei soorten bieren, van prachtige IPA's, Blond of Tripel bieren tot alcoholvrij en –arme bieren. De extra verhoging van de bierbelasting brengt dit allemaal in gevaar, zo blijkt uit recent onderzoek van Ruigrok advies en onderzoek in opdracht van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, Nederlandse Brouwers en CRAFT. Voorzitter Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur Jan Ausems “Het zit niet zo in onze aard, maar laten we vooral trots zijn op alle brouwers en al het moois en lekkers dat in Nederland gebrouwen wordt. In het buitenland wordt met bewondering naar ons gekeken. Waar een klein land heel groot in kan zijn. Ik hoop dat de politici in Den Haag zich dat ook eens realiseren. In plaats van de biersector het moeilijk te maken, zouden ons moeten helpen. In het belang van iedereen die verantwoord van bier geniet, die er werkt maar ook omdat het ons land wereldwijd op de kaart zet.” 

Krimp 

Jan Ausems: ‘Ik vrees dat 2023 wel eens een keerpunt kan worden. De afgelopen 10 jaar heeft Nederland een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zijn er vele brouwerijen bijgekomen en daarmee het aanbod voor de bierliefhebber. We zijn traditionele bierlanden als België en Duitsland voorbijgestreefd. Tot nu toe hebben al bijna 40 brouwerijen hun deuren gesloten. Gelukkig zijn er ook brouwers die het nog aandurven te beginnen, maar ik vrees dat het saldo aan het eind van het jaar negatief zal zijn en dat daarmee 2023 het eerste jaar gaat worden met krimp.’  

Verlies 

Ruigrok onderzoek en advies heeft onderzoek gedaan naar de huidige (financiële) situatie van de Nederlandse brouwerijen en naar de verwachte impact van de voorgestelde accijnsverhoging op de (financiële) situatie van de brouwerijen. Hieruit blijkt dat: 

  • Drie op tien brouwerijen verwacht over 2023 verlies te maken. 
  • Een even groot deel verwacht dit ook voor 2024
  • Naar verwachting kunnen twee op de drie brouwerijen niet de volledige accijnsverhoging doorbelasten aan horeca, retailers en groothandels. Hetgeen betekent dat dit ten laste van hun resultaat gaat komen. 
  • Brouwerijen verwachten dat hun kosten volgend jaar met gemiddeld ruim 20% gaan stijgen, tegen bijna 15% dit jaar.  
  • Vrijwel alle brouwerijen verwachten een stijging van de gemiddelde consumentenprijs van hun bieren als gevolg van de accijnsverhoging. Twee vijfde verwachten zelfs een stijging van meer dan 10%. 
  • Van de brouwerijen met medewerkers in dienst die coronasteun moeten terugbetalen, heeft een groot deel veel of beperkte problemen met de cashflow.  
  • Ruim de helft van de brouwerijen verwacht dat ze minder bier gaan verkopen doordat consumenten vaker hun bier gaan kopen in België en Duitsland
  • In de grensregio's verwacht zelfs ruim 60% van de brouwerijen dit.  

Fred Teeven: “Ik schrik enorm van deze uitkomsten. Te veel brouwerijen komen in de gevarenzone terecht. De kracht van de Nederlandse biersector is juist de prachtige diversiteit aan brouwerijen, van klein tot groot, en het rijke aanbod aan bieren dat zij brouwen. Die moeten we blijven koesteren en behouden. In het belang van iedereen die er zijn brood verdient maar zeker ook van de bierdrinker. Met de dubbele accijnsverhoging brengt het kabinet dat allemaal in gevaar en legt het de rekening bij de bierdrinker en brouwers. Ik hoop dat de Tweede Kamer dit ziet en deze verhoging terugdraait.” 

Jos Oostendorp, voorzitter van CRAFT, de branchevereniging van onafhankelijke brouwers “Brouwers zijn van nature innovatie ondernemers die ook verantwoordelijkheid nemen. Of het nu gaat om nieuwe bieren te brouwen of om hun brouwerijprocessen duurzamer en innovatiever te maken. Maar je ziet dat de rek eruit is. Maatregelen stapelen zich op en de accijnsverhoging die in belangrijke mate voor rekening van de brouwerijen gaat komen, zorgt ervoor dat de marges zo klein zullen worden dat er geen ruimte meer zal zijn om te investeren in innovatie en duurzaamheid. Met de verhoging van de bierbelasting maakt het kabinet dit mogelijk. Ook ik reken op de Tweede Kamer dat het ze het kabinet gaan corrigeren en de brouwerijen, van klein tot groot, weer de ruimte gaan geven om te ondernemen en te investeren in de energietransitie.” 

“Bier staat voor samen proosten op het leven, verbroedering en verbinding. Onze biercultuur is een uniek onderdeel van Nederland. Laten we dat koesteren.”

Bierboek ‘Canon van de Nederlandse Biercultuur’ gepresenteerd

Persbericht

Zwijndrecht, 15 december 2023

Bierboek ‘Canon van de Nederlandse Biercultuur’ gepresenteerd

Zwijndrecht, 15 december 2023 | Op vrijdag 15 december 2023 is het boek ‘De Canon van de Nederlandse Biercultuur’ gepresenteerd. Uitgever Fedor Vogel van Birdy Publishing BV overhandigde het eerste exemplaar aan Jan Ausems, voorzitter van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur (SENB). Het boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met deze stichting. Jan Ausems overhandigde vervolgens de eerste exemplaren aan Marco Lauret van brouwerij Duits & Lauret en George Nelis, auteur van het boek Tour des Trappistes. Als gevolg van dit boek is uiteindelijk de Canon van de Nederlandse Biercultuur tot stand gekomen op de website www.nederlandsebiercultuur.nl. Die Canon is nu dus ook in boekvorm verkrijgbaar. 

De Canon van de Nederlandse Biercultuur is geschreven door vier auteurs die zich al jaren met de Nederlandse biergeschiedenis bezig houden: Leendert Alberts, Rudi Bakker, Marco Daane en Kees Volkers. Het Nederlandse bier heeft gedurende eeuwen een rijke en boeiende ontwikkeling doorgemaakt. Ooit zijn het graafschap Holland en enkele daarin gelegen steden zelfs de belangrijkste bierproducent van Europa geweest. Allerlei gebeurtenissen, personen, objecten en plaatsen vormden in deze historie de cultuur van het Nederlandse bier. Dit boek bevat verhalen over de belangrijkste en interessantste daarvan, oftewel de Canon van de Nederlandse Biercultuur. Een doorlopende chronologische historiek van bier, brouwen en drinken in Nederland, verdeeld in zeven tijdvakken. Met daartussen 35 verhalen die los te lezen zijn. Handzame beschrijvingen van ‘oerbier’, gruit- en hoppenbier, de bloei van onze brouwsector in de vijftiende eeuw, het bier tijdens de Republiek der Nederlanden, de neergang ervan in de achttiende eeuw en de blijvende impact van het ‘Beijersche’ bier. Het laatste tijdvak is het onze, met zijn grote diversiteit aan biersoorten en explosief gestegen aantal makers. Dit boek is een pendant van de online Canon van de Nederlandse Biercultuur, te vinden op www.canonnederlandsebiercultuur.nl.

De online Canon van de Nederlandse Biercultuur is mede mogelijk gemaakt door een goede doelen-cheque die gekoppeld was aan het vijfde Tevreden-bier, een bier dat voortkwam uit de bierwandelingen van George Nelis en zijn boek Tour des Trappistes. Brouwerij Duits&Lauret en Mitra Drankenspeciaalzaken hebben het bedrag van dit goede doel geschonken aan SENB. De vrijwilligers van de stichting hebben samen met de vier auteurs de online Canon gerealiseerd, waarna er veel vraag kwam naar een gedrukte uitgave hiervan. Uitgeverij Birdy Publishing, tevens uitgever van de magazines Bier! en Brouw! en de streaming radiozender Bierradio.nl, heeft de Canon van de Nederlandse Biercultuur nu dus ook in gedrukte vorm uitgegeven. Het boek is verkrijgbaar in de betere boekwinkels en in de webshop van www.biermagazine.nl. Het handzame rijk geïllustreerde full colour boek kost €13,90 (excl. verzendkosten).

Canon NL Biercultuur cover
Cover


Canon NL Biercultuur boekpresentatie 15 12 23
Kees Volkers, Rudi Bakker, Jan Ausems, Fedor Vogel, Marco Lauret en George Nelis (v.l.n.r.)

Nederlandsebiercultuur.nl beschrijft meer dan 100 jaar NL biercultuur

Persbericht

Utrecht, 3 juni 2021

Nederlandsebiercultuur.nl beschrijft meer dan 100 jaar NL biercultuur

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur (SENB), die begin 2017 is opgericht, bestaat in de 9e Week van het Nederlandse Bier alweer ruim vier jaar. In die jaren zagen de vrijwilligers van de stichting hoe in Nederland het aantal bierbrouwerijen steeg naar 849 nu. Op de website www.nederlandsebiercultuur.nl maakt deze stichting het rijke verleden en de prachtige toekomst van de Nederlandse biercultuur voor een breed publiek toegankelijk. De website toont betrouwbare informatie over brouwerijen vanaf 1919. Deze week staat dus meer dan een eeuw Nederlandse biergeschiedenis online.

Op de site van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is informatie te vinden van alle Nederlandse brouwerijen, hun brouwers en hun bieren. Dankzij de inzet van een trouwe groep vrijwilligers is het mogelijk om een overzicht te geven van de afgelopen 100 jaar in de Nederlandse Biercultuur. Duidelijk is dat er in de afgelopen honderd jaar vooral in het laatste decennium een explosieve groei heeft plaatsgevonden.

Verval en explosieve groei
In de periode 1919-2021 waren in Nederland 1352 brouwerijen in bedrijf. Tien daarvan zijn zelfs de gehele eeuw actief geweest. Het aantal brouwerijen heeft een opmerkelijke ontwikkeling ondergaan. In de jaren 1920 tot 1930 waren er 248 brouwerijen en dat aantal nam gestaag af tot 16 in 1979 en 1980. Het mag een understatement heten dat de sector daarna een ongekende groei kende. Het aantal bedrijven dat in de periode 2010-2020 op commerciële basis bier heeft uitgebracht nam toe tot 952. Omdat er ook brouwerijen gestopt zijn, zijn er op dit moment 849 brouwerijen actief in Nederland, waarvan de helft bestaat uit zogenaamde brouwershuurders. Dit zijn brouwerijen zonder eigen brouwketels, waarbij de brouwers capaciteit inhuren bij collega’s. Een fenomeen dat 100 jaar geleden nog niet aan de orde was. Dit verklaart een deel van de explosieve groei nu.

Aantal brouwerijen per 10 jaarsperiode

Verschuiving van het zuiden naar het noordwesten
Bijna 80 procent van de brouwerijen uit de jaren 1920 stond in Noord-Brabant of Limburg. De provincie Flevoland bestond nog niet, maar ook in Friesland en Drenthe was geen enkele brouwerij gevestigd. Dat is het laatste decennium aanzienlijk gekanteld. In de jaren 2010 stond nog maar 6 procent van de brouwerijen in Limburg en 21 procent in Noord-Brabant. Het aandeel van Noord-Holland steeg van 2 naar 21 procent en Zuid-Holland steeg van 3 naar 14 procent. De opkomst van zogenaamde craft-brouwers in de Randstad (en de rest van Nederland), meestal onafhankelijk en soms licht rebels, is te verklaren vanuit een stroming die al in de jaren ’80 begon in de Verenigde Staten.

 Brouwerijen in 1920 1930 naar provincie

Brouwerijen in 2010 2020 naar provincie

Nu meer brouwerijen in de Randstad
Als we kijken naar de gemeenten met de meeste brouwerijen dan bestond de top 3 in de jaren ‘20 uit Maastricht (17 brouwerijen), Horst aan de Maas (11) en de huidige gemeenten Venlo, Leudal en Roermond (alle 8 brouwerijen). In het laatste decennium waren de meeste brouwerijen gevestigd in Amsterdam (70), Utrecht (29) en Rotterdam (27). Veel brouwerijen in deze steden beschikken ook over een eigen brewpub of proeflokaal. Het gaat daarbij niet alleen om bier, maar vooral ook om beleving. Veel van deze lokale brouwerijen leveren al zo’n tien jaar aan lokale horeca, slijters en andere plekken waar men van ambachtelijk gebrouwen bier houdt. Deze trend is overigens niet uniek voor de Randstad maar geldt voor heel Nederland.

Bestaansduur brouwerijen
Van de 125 brouwerijen die in de jaren ’20 van de vorige eeuw werden opgeheven had meer dan de helft langer dan 62 jaar bestaan. Het zal moeten blijken wie van de huidige brouwerijen het langer dan twee generaties uithouden. Zeker in deze tijden van onzekerheid rond de corona-pandemie is duidelijk dat veel kleinere brouwerijen (vaak eenmansbedrijven of een collectief van brouwende vrienden) het moeilijk hebben of simpelweg stoppen met commercieel brouwen, om vervolgens weer terug te gaan naar hobbymatig brouwen.

Hopteelt in Nederland groeit mee met aantal brouwerijen

Persbericht

Utrecht, 27 september 2021

Hopteelt in Nederland groeit mee met aantal brouwerijen

Als gevolg van de explosieve groei van het aantal Nederlandse brouwerijen sinds 2012 groeit de laatste jaren ook het aantal hoptelers in Nederland. Deze groei versnelt sinds 2016. Niet alleen het aantal professionele hoptelers neemt toe, ook het aantal brouwerijen dat over een eigen hopveld beschikt stijgt. Dat is opvallend omdat in de 19e eeuw de hopteelt in Nederland vrijwel verdwenen was aangezien de Nederlandse hoptelers op prijs en kwaliteit niet konden concurreren met de grootschalige hopteelt in andere landen in Europa. Op de website http://www.nederlandsebiercultuur.nl/hop is nu ook informatie te vinden over hoptelers en hopverkopers in Nederland.

De craftbeer-revolutie, die vanuit Amerika is overgewaaid naar Europa, heeft de vraag naar aromatische hoppen die gebruikt worden in de bittere en extra hoppige bieren (onder andere IPA's) fors doen stijgen. De meeste hopsoorten die tegenwoordig in Nederland worden gebruikt tijdens het brouwproces, zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Nieuw Zeeland, Tsjechië en Slovenië, maar ooit was ook Nederland een land waar veel hopteelt voorkwam. In de 19e eeuw verdween de hopteelt in Nederland omdat de Nederlandse hoptelers op prijs en kwaliteit niet konden concurreren met de grootschalige hopteelt in andere landen in Europa. Sinds 2016 groeit echter het aantal hoptelers in Nederland aanzienlijk.

Regionale spreiding
Niet alleen aantal hoptelers groeit, ook het aantal brouwerijen dat er een eigen hopveld op nahoudt stijgt. Deze hopvelden worden over het algemeen meer als marketingdoel gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse hoppluk waarbij de bierliefhebbende consument mag helpen plukken. In de Middeleeuwen werd de hop met name in het gebied rond de grote rivieren geteeld. Vandaag de dag zijn de professionele hoptelers vooral in het oosten van het land en in de provincie Noord-Brabant te vinden. De brouwerijen met een eigen hopveld zijn overwegend in het westen van het land gesitueerd. Op de site van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is uitgebreide actuele en historische informatie te vinden over alle Nederlandse brouwerijen, hun brouwers en hun bieren. In nauwe samenwerking met hopspecialist Henk Wesselink en bierhistoricus Kees Volkers is daar nu ook interessante informatie te vinden over hoptelers en hopverkopers in Nederland.

Hoppluk en hopfeesten
De maand september is een belangrijke maand voor de hoptelers. Het is de maand dat de hoppluk, oftewel de oogst van de hop plaatsvindt. Steeds meer brouwerijen grijpen de jaarlijkse hoppluk aan om dichter bij de consument te komen. Zo organiseren zij bijvoorbeeld hopfeesten waarbij de liefhebbers kunnen helpen met de handmatige hoppluk. De Utrechtse brouwerij vandeStreek Bier heeft 2000 consumenten de mogelijkheid geboden om een eigen hopplantje thuis te kweken en laten groeien. Tijdens een oogstfeest wordt deze geplukte hop door de brouwerij gebruikt om er een vershopbier mee te brouwen.

Hop op de kaart
Op http://www.nederlandsebiercultuur.nl/hop is op de kaart van Nederland een overzicht te vinden van alle Nederlandse hoptelers, hopverkopers, brouwerijen met een eigen hopveld en verkopers van brouwbenodigdheden. Ook is er een grafiek te aanschouwen die de ontwikkeling van de hopteelt in Nederland sinds 1990 inzichtelijk maakt.

 

Lancering Canon Nederlandse Biercultuur

Persbericht

Utrecht, 20 april 2023

Lancering Canon Nederlandse Biercultuur

Op vrijdag 28 april wordt in Utrecht officieel de Canon van de Nederlandse Biercultuur gelanceerd! Vanaf 16.00 uur kan voortaan iedereen die iets over de Nederlandse bierhistorie wil weten of publiceren terecht op www.canonnederlandsebiercultuur.nl. Initiatiefnemer van de website is de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, de toonaangevende informatiebron over bier en brouwerijen in Nederland.

Geschiedenis Nederlandse Biercultuur
De Canon Nederlandse Biercultuur is een nieuw initiatief van de Stichting met als doel een beknopt, maar juist beeld te geven van de geschiedenis van het Nederlandse bier.
De stichting heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een toegankelijke website met een duidelijke structuur en aantrekkelijke informatie in woord en beeld.

De bierhistorie is opgebouwd uit een zevental tijdvakken met een kort overzicht, waarbinnen je kan doorklikken naar 'blikvangers' die ingaan op een voor die tijd kenmerkend fenomeen. Daarnaast biedt de website plaats aan tal van 'overige bierverhalen', die het beeld van de Nederlandse biercultuur nog meer kleur geven. De bedoeling is dat de canon een 'levend' organisme is en verder uitgebreid kan worden. En hopelijk maakt de canon ook voor eens en altijd een einde aan de vele misverstanden en klok- en klepelverhalen die steeds weer de kop opsteken in publicaties.

Bierauteurs
De inhoud van de canon is verzorgd door Rudi Bakker in samenwerking met de bekende historische bierauteurs Leendert Alberts, Marco Daane en Kees Volkers. Medewerking aan de canon geschiedt op vrijwillige basis. Het opzetten en het onderhoud van de website is mogelijk gemaakt door donaties van onder andere Mitra en Fortbrouwerij Duits & Lauret, die de opbrengst van hun speciaal gebrouwen bier 'TeVreden' ieder jaar aan een bier-gerelateerd doel schenkt.

Erfgoed Nederlandse Biercultuur
De biercultuur heeft wereldwijd een ongekende ontwikkeling doorgemaakt, vooral dankzij de opkomst van de kleine zelfstandige brouwerijen. Ook in Nederland, waar in 1980 nog maar zestien brouwerijen waren. Inmiddels zijn er meer dan 900! De Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, die wordt gesteund door grote en kleine brouwers, heeft de afgelopen jaren die ontwikkeling en de informatie over Nederlandse brouwerijen bij gehouden. Deze informatie is voor iedereen te raadplegen op de website www.nederlandsebiercultuur.nl.

Fragment Canon Nederlandse Biercultuur

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur