Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Nederlandsebiercultuur.nl beschrijft meer dan 100 jaar NL biercultuur

Persbericht

Utrecht, 3 juni 2021

Nederlandsebiercultuur.nl beschrijft meer dan 100 jaar NL biercultuur

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur (SENB), die begin 2017 is opgericht, bestaat in de 9e Week van het Nederlandse Bier alweer ruim vier jaar. In die jaren zagen de vrijwilligers van de stichting hoe in Nederland het aantal bierbrouwerijen steeg naar 849 nu. Op de website www.nederlandsebiercultuur.nl maakt deze stichting het rijke verleden en de prachtige toekomst van de Nederlandse biercultuur voor een breed publiek toegankelijk. De website toont betrouwbare informatie over brouwerijen vanaf 1919. Deze week staat dus meer dan een eeuw Nederlandse biergeschiedenis online.

Op de site van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is informatie te vinden van alle Nederlandse brouwerijen, hun brouwers en hun bieren. Dankzij de inzet van een trouwe groep vrijwilligers is het mogelijk om een overzicht te geven van de afgelopen 100 jaar in de Nederlandse Biercultuur. Duidelijk is dat er in de afgelopen honderd jaar vooral in het laatste decennium een explosieve groei heeft plaatsgevonden.

Verval en explosieve groei
In de periode 1919-2021 waren in Nederland 1352 brouwerijen in bedrijf. Tien daarvan zijn zelfs de gehele eeuw actief geweest. Het aantal brouwerijen heeft een opmerkelijke ontwikkeling ondergaan. In de jaren 1920 tot 1930 waren er 248 brouwerijen en dat aantal nam gestaag af tot 16 in 1979 en 1980. Het mag een understatement heten dat de sector daarna een ongekende groei kende. Het aantal bedrijven dat in de periode 2010-2020 op commerciële basis bier heeft uitgebracht nam toe tot 952. Omdat er ook brouwerijen gestopt zijn, zijn er op dit moment 849 brouwerijen actief in Nederland, waarvan de helft bestaat uit zogenaamde brouwershuurders. Dit zijn brouwerijen zonder eigen brouwketels, waarbij de brouwers capaciteit inhuren bij collega’s. Een fenomeen dat 100 jaar geleden nog niet aan de orde was. Dit verklaart een deel van de explosieve groei nu.

Aantal brouwerijen per 10 jaarsperiode

Verschuiving van het zuiden naar het noordwesten
Bijna 80 procent van de brouwerijen uit de jaren 1920 stond in Noord-Brabant of Limburg. De provincie Flevoland bestond nog niet, maar ook in Friesland en Drenthe was geen enkele brouwerij gevestigd. Dat is het laatste decennium aanzienlijk gekanteld. In de jaren 2010 stond nog maar 6 procent van de brouwerijen in Limburg en 21 procent in Noord-Brabant. Het aandeel van Noord-Holland steeg van 2 naar 21 procent en Zuid-Holland steeg van 3 naar 14 procent. De opkomst van zogenaamde craft-brouwers in de Randstad (en de rest van Nederland), meestal onafhankelijk en soms licht rebels, is te verklaren vanuit een stroming die al in de jaren ’80 begon in de Verenigde Staten.

 Brouwerijen in 1920 1930 naar provincie

Brouwerijen in 2010 2020 naar provincie

Nu meer brouwerijen in de Randstad
Als we kijken naar de gemeenten met de meeste brouwerijen dan bestond de top 3 in de jaren ‘20 uit Maastricht (17 brouwerijen), Horst aan de Maas (11) en de huidige gemeenten Venlo, Leudal en Roermond (alle 8 brouwerijen). In het laatste decennium waren de meeste brouwerijen gevestigd in Amsterdam (70), Utrecht (29) en Rotterdam (27). Veel brouwerijen in deze steden beschikken ook over een eigen brewpub of proeflokaal. Het gaat daarbij niet alleen om bier, maar vooral ook om beleving. Veel van deze lokale brouwerijen leveren al zo’n tien jaar aan lokale horeca, slijters en andere plekken waar men van ambachtelijk gebrouwen bier houdt. Deze trend is overigens niet uniek voor de Randstad maar geldt voor heel Nederland.

Bestaansduur brouwerijen
Van de 125 brouwerijen die in de jaren ’20 van de vorige eeuw werden opgeheven had meer dan de helft langer dan 62 jaar bestaan. Het zal moeten blijken wie van de huidige brouwerijen het langer dan twee generaties uithouden. Zeker in deze tijden van onzekerheid rond de corona-pandemie is duidelijk dat veel kleinere brouwerijen (vaak eenmansbedrijven of een collectief van brouwende vrienden) het moeilijk hebben of simpelweg stoppen met commercieel brouwen, om vervolgens weer terug te gaan naar hobbymatig brouwen.

Gepost in Nieuws

Hopteelt in Nederland groeit mee met aantal brouwerijen

Persbericht

Utrecht, 27 september 2021

Hopteelt in Nederland groeit mee met aantal brouwerijen

Als gevolg van de explosieve groei van het aantal Nederlandse brouwerijen sinds 2012 groeit de laatste jaren ook het aantal hoptelers in Nederland. Deze groei versnelt sinds 2016. Niet alleen het aantal professionele hoptelers neemt toe, ook het aantal brouwerijen dat over een eigen hopveld beschikt stijgt. Dat is opvallend omdat in de 19e eeuw de hopteelt in Nederland vrijwel verdwenen was aangezien de Nederlandse hoptelers op prijs en kwaliteit niet konden concurreren met de grootschalige hopteelt in andere landen in Europa. Op de website http://www.nederlandsebiercultuur.nl/hop is nu ook informatie te vinden over hoptelers en hopverkopers in Nederland.

De craftbeer-revolutie, die vanuit Amerika is overgewaaid naar Europa, heeft de vraag naar aromatische hoppen die gebruikt worden in de bittere en extra hoppige bieren (onder andere IPA's) fors doen stijgen. De meeste hopsoorten die tegenwoordig in Nederland worden gebruikt tijdens het brouwproces, zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Nieuw Zeeland, Tsjechië en Slovenië, maar ooit was ook Nederland een land waar veel hopteelt voorkwam. In de 19e eeuw verdween de hopteelt in Nederland omdat de Nederlandse hoptelers op prijs en kwaliteit niet konden concurreren met de grootschalige hopteelt in andere landen in Europa. Sinds 2016 groeit echter het aantal hoptelers in Nederland aanzienlijk.

Regionale spreiding
Niet alleen aantal hoptelers groeit, ook het aantal brouwerijen dat er een eigen hopveld op nahoudt stijgt. Deze hopvelden worden over het algemeen meer als marketingdoel gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse hoppluk waarbij de bierliefhebbende consument mag helpen plukken. In de Middeleeuwen werd de hop met name in het gebied rond de grote rivieren geteeld. Vandaag de dag zijn de professionele hoptelers vooral in het oosten van het land en in de provincie Noord-Brabant te vinden. De brouwerijen met een eigen hopveld zijn overwegend in het westen van het land gesitueerd. Op de site van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is uitgebreide actuele en historische informatie te vinden over alle Nederlandse brouwerijen, hun brouwers en hun bieren. In nauwe samenwerking met hopspecialist Henk Wesselink en bierhistoricus Kees Volkers is daar nu ook interessante informatie te vinden over hoptelers en hopverkopers in Nederland.

Hoppluk en hopfeesten
De maand september is een belangrijke maand voor de hoptelers. Het is de maand dat de hoppluk, oftewel de oogst van de hop plaatsvindt. Steeds meer brouwerijen grijpen de jaarlijkse hoppluk aan om dichter bij de consument te komen. Zo organiseren zij bijvoorbeeld hopfeesten waarbij de liefhebbers kunnen helpen met de handmatige hoppluk. De Utrechtse brouwerij vandeStreek Bier heeft 2000 consumenten de mogelijkheid geboden om een eigen hopplantje thuis te kweken en laten groeien. Tijdens een oogstfeest wordt deze geplukte hop door de brouwerij gebruikt om er een vershopbier mee te brouwen.

Hop op de kaart
Op http://www.nederlandsebiercultuur.nl/hop is op de kaart van Nederland een overzicht te vinden van alle Nederlandse hoptelers, hopverkopers, brouwerijen met een eigen hopveld en verkopers van brouwbenodigdheden. Ook is er een grafiek te aanschouwen die de ontwikkeling van de hopteelt in Nederland sinds 1990 inzichtelijk maakt.

 

Gepost in Nieuws

Databank erfgoed Nederlandse biercultuur online beschikbaar

Persbericht

Utrecht, 9 mei 2017

Databank erfgoed Nederlandse biercultuur online beschikbaar

Begin dit jaar is de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur opgericht. Het doel van deze Stichting is om het erfgoed van de Nederlandse biercultuur te beschrijven, te behouden en te promoten. Als onafhankelijke informatiebron bundelt de stichting de kennis van bierbrouwers, biersommeliers, bierschrijvers, bierverzamelaars en bierliefhebbers in haar website www.nederlandsebiercultuur.nl. Deze website gaat live tijdens de 6e week van het Nederlandse Bier (11 t/m 21 mei 2017).

Voorzitter van de stichting Jan Ausems: “Al langere tijd zijn er vele initiatieven om gegevens over de Nederlandse biercultuur te verzamelen en bij te houden in databanken en websites, meestal op vrijwillige basis. Vorig jaar hebben we de koppen bij elkaar gestoken en de krachten gebundeld. Dat heeft geleid tot de oprichting van de stichting. Wij onderhouden gezamenlijk een online register met informatie over de Nederlandse biercultuur in de meest brede zin van het woord. Media kunnen er exacte en accurate gegevens inzien over de Nederlandse bierwereld. Studenten die scripties schrijven of willen afstuderen op bier in Nederland vinden er een schat aan informatie. Voor brouwerijen in Nederland vormt de website een handig archief. En voor iedereen die meer wil weten over de Nederlandse biercultuur staat de online databank vol met statistieken, historische gegevens, trends en beschrijvingen van Nederlandse biertypen.
Het is een mooie website geworden en wij hopen dat we hiermee het rijke verleden en de prachtige toekomst van de Nederlandse biercultuur voor een breed publiek toegankelijk houden.’

Initiatiefnemers
De Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is een initiatief van Cambrinus.nl (Jan Ausems, voorzittter), Pinkgron.nl (Harry Pinkster, secretaris), De Bierverbinding (Frans Ruiter, penningmeester), Bieretiketten.nl (Rudi Bakker, bestuurslid) en Birdy Publishing (Fedor Vogel, bestuurslid) in samenwerking met Nederlandse Brouwers (vereniging van Nederlandse brouwers, met Cees-Jan Adema als afgevaardigd bestuurslid) en CRAFT (vereniging van Nederlandse onafhankelijke brouwers, met Constant Keinemans als afgevaardigd bestuurslid).

Meer informatie
Website: www.nederlandsebiercultuur.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijlage: Logo Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Gepost in Nieuws

Nederland passeert grens van 500 bierbrouwerijen

Persbericht

Utrecht, 16 augustus 2017

Nederland passeert grens van 500 bierbrouwerijen

Nederland heeft de magische drempel van 500 bierbrouwerijen gepasseerd. Hiermee is het aantal brouwerijen weer terug op het niveau van de middeleeuwen, toen vrijwel iedere stad een of meer eigen brouwerijen kende. Dat stelt de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur (SENB), die begin 2017 is opgericht. Op de website www.nederlandsebiercultuur.nl maakt deze stichting het rijke verleden en de prachtige toekomst van de Nederlandse biercultuur voor een breed publiek toegankelijk.

De groei van het aantal brouwerijen in Nederland is opmerkelijk. Begin jaren ’80 zat de biercultuur inNederland qua aantal op een dieptepunt met ca. 20 brouwerijen. Twintig jaar later in 2000 was het aantal langzaam gegroeid naar 66. Pas de laatste zeventien jaar is de groei explosief geworden: In 2008 werd het aantal van 100 brouwerijen gepasseerd; in 2013 gingen we voorbij de 200-grens; in 2015 groeide de bierwereld naar 387 brouwerijen en nu, in augustus 2017, is de magische grens van 500 brouwerijen in ons land gepasseerd. Jan Ausems, voorzitter van SENB: “De eerste bier-revival ontstond in de jaren tachtig. Een kleine alternatieve beweging richtte zich op het brouwen van oude bierstijlen, vooral uit België. Aan het begin van dit millennium kreeg lokaal bier brouwen een nieuwe ‘boost’, met het verschil dat brouwers hun bieren met eigen recepten gingen maken. Mede dankzij het internet is lokaal bier brouwen daarna snel populairder geworden, vooral bij de jonge generatie. De opmars van ‘craftbeer’ maakt deel uit van een tegenbeweging in de voedselindustrie, waardoor het kleine, ambachtelijke en lokale product aan populariteit wint.”

Van groot tot klein
Er is een groot verschil in de grootte van de brouwerijen. Er zijn in Nederland een tiental grote brouwers waarvan de grootste een marktvolume produceren van zo’n 90% in de vorm van pilsener. Daarnaast zijn er inmiddels ruim 450 kleine, lokale ambachtelijke brouwerijen bijgekomen, die qua volume relatief kleine spelers zijn. Opvallend is dat met name de recent gestarte kleine brouwerijen worden gerund door jonge, hippe bierliefhebbers. Ongeveer de helft van de 500 brouwerijen bestaat uit zogenaamde huurbrouwers. Dit zijn brouwers die niet over een eigen productiebrouwerij beschikken (eigen brouwketels) maar capaciteit inhuren bij andere brouwerijen, oftewel brouwvolume huren. Deze brouwers brouwen daar wel hun eigen recepturen en zorgen verder zelf voor de verkoop, distributie en marketing van hun bieren.

Over SENB
De Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is een initiatief van Cambrinus.nl (Jan Ausems, voorzitter), Pinkgron.nl (Harry Pinkster, secretaris), De Bierverbinding (Frans Ruiter, penningmeester), Bieretiketten.nl (Rudi Bakker, bestuurslid) en Birdy Publishing (Fedor Vogel, bestuurslid) in samenwerking met Nederlandse Brouwers (vereniging van Nederlandse brouwers, met Cees-Jan Adema als afgevaardigd bestuurslid) en CRAFT(vereniging van Nederlandse onafhankelijke brouwers, met Constant Keinemans als afgevaardigd bestuurslid). Het doel van deze Stichting is om het erfgoed van de Nederlandse biercultuur te beschrijven, te behouden en te promoten. Als onafhankelijke informatiebron bundelt de stichting de kennis van bierbrouwers, biersommeliers, bierschrijvers, bierverzamelaars en bierliefhebbers in haar website www.nederlandsebiercultuur.nl.

Meer informatie
Website: www.nederlandsebiercultuur.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepost in Nieuws

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur wint PINT Stimuleringsprijs 2017

Groningen, 4 november 2017

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur wint PINT Stimuleringsprijs 2017

De Gouden PINT is de belangrijkste bierprijs in Nederland voor een persoon of organisatie die zich de afgelopen periode op een aansprekende wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse biercultuur. Daarnaast kent Bierconsumentenvereniging PINT ook een Stimuleringsprijs voor nieuwe initiatieven waarvan verwacht wordt dat zij een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van de Nederlandse biercultuur.

Een deskundige jury* heeft zich gebogen over een lange lijst van door leden voorgestelde personen en initiatieven binnen de bierwereld. Uit de uiteindelijke vier nominaties voor de Gouden PINT (Jan Paul Rutten – Gulpener Brouwerij / Toon van den Broek – Brouwerij/Stekerij Vandenbroek / Rick Kempen – bierblogger en schrijver en Stichting Geniet & Geef) heeft Rianne Joosse, de voorzitter van PINT tijdens het Noordelijk Speciaalbierfestival in Groningen, de winnaar bekend gemaakt. Cees-Jan Adema, mocht, als vertegenwoordiger van de Stichting Geniet & Geef de prijs in ontvangst nemen. Stichting Geniet & Geef ontvangt de prijs voor het – al zes jaar - samenbrengen van brouwers en consumenten om door het brouwen en proeven van een speciaal bier – van een genietmoment een geefmoment te maken voor een bijzonder doel: KiKa.

De Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur mocht de PINT Stimuleringsprijs in ontvangst nemen: "Hun initiatief om als onafhankelijke informatiebron de kennis van bierbrouwers, biersommeliers, bierschrijvers, bierverzamelaars en bierliefhebbers te bundelen om te zorgen voor een schat aan informatie, statistieken en nieuws voor iedereen die geïnteresseerd is in bier", verdient in de ogen van de jury zonder meer alle lof. Namens de stichting nam Harry Pinkster de prijs in ontvangst.


20171104 Pint Stimuleringsprijs1
Harry neemt namens de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur de PINT Stimuleringsprijs 2017 in ontvangst van
PINT-voorzitter Rianne Joosse
20171104 Pint Stimuleringsprijs2
PINT Stimuleringsprijs 2017 voor de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur
20171104 Pint Stimuleringsprijs3
Oorkonde PINT Stimuleringsprijs 2017

*Juryleden 2017: Floor van Aerde – Nederlandse Brouwers, Rob Alphenaar – voorzitter Alliantie Biertapperijen, Jan Lemmens/Elaine Olsthoorn – Carnivale Brettanomices /winnaar 2016, Hanneke van het Ende – bestuurslid StiBON (Stichting Bieropleidingen Nederland), Michel Ordeman – voorzitter CRAFT, Alain Schepers – journalist / winnaar 2015, Timothy Wareman – bedrijfsleider ‘Cause beer loves food en Rianne Joosse – voorzitter PINT/voorzitter jury Gouden PINT.

Gepost in Nieuws

-- Adverteerders --

© 2017-2023 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur