Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur
  • Home
  • Kunst en cultuur

Bieropleiding in Nederland: StiBON

21 oktober 2017 - Frans Ruiter.

Stibon
StiBON: Stichting Bieropleiding Nederland

België, Duitsland, Engeland, elk land om ons heen was voorzien van een opleidingsinstituut aangaande bierkennis. Met de (nog langzame) groei van bierbeleving in het eerste decennium van de 21e eeuw in ons land, vonden een aantal bekenden in de bierwereld het tijd dat er in ons land ook een bieropleiding opgezet moest worden. Nadat verschillende partijen contact met elkaar hadden gezocht is in 2009 Stichting Bieropleiding Nederland (StiBON) ontstaan. De eerst opgezette cursus ‘Algemene Bierkennis’ bestond uit zes avonden van vier uur min of meer basale kennis opdoen en vond plaats in de kelder van – toen nog – Nederlands Biercafé & Proeflokaal ‘t Arendsnest. In december van dat jaar was het eerste examen en in januari 2010 vond de diploma-uitreiking plaats in de Texelse Bierbrouwerij.

Lees meer

Opmerkelijke Nederlandse bierliederen

16 oktober 2017 - Peter Zwaal.

1 Bier bier bier en nog 13 feestknallers Johnny Hoes e.a. 1977 elpeehoes
Bier, bier, bier en nog 13 feestknallers (Johnny Hoes e.a.) 1977 [elpeehoes]

Liederen die de lof van het bier bezingen zijn allesbehalve zeldzaam. Alleen al in Nederland zijn er vele honderden gemaakt. De teksten van die Nederlandse bierliederen, zeker die van de laatste zestig jaar, zijn meestal leutig van toon. Verder hebben vrijwel alle bierliederen een refrein dat bedoeld is om uit volle borst te worden meegezongen door een publiek dat eerst flink de keel gespoeld heeft. Bierliederen zijn kroegliederen. Vaak gemaakt door carnavals-, schnabbel- en gelegenheidsartiesten die denken dat als je een raar petje op zet en iets over schuimend gerstenat zingt de stemming er vanzelf wel in komt.

Lees meer

-- Adverteerders --

© 2017-2018 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur