Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur
  • Home
  • Kunst en cultuur

Negen must have verzamelobjecten van Dommelsch

17 november 2017 - Peter Zwaal.

Voor het Nederlandse biermerk Dommelsch komt het einde onafwendbaar naderbij. Het aantal horecagelegenheden waar Dommelsch getapt wordt loopt de laatste jaren scherp terug. Zelfs in Valkenswaard – de gemeente waar de brouwerij staat waar Dommelsch gebrouwen wordt – moet je goed zoeken om nog een café te vinden waar het plaatselijke bier geschonken wordt. Brouwerijconcern AB Inbev heeft met aantrekkelijke kortingen al heel wat kroegbazen verleid tot een overstap op de merken Jupiler en/of Hertog Jan. Gevreesd moet worden dat AB Inbev het merk Dommelsch over een paar jaar definitief de nek zal omdraaien. Is dat erg? Wat mij betreft niet. Merken komen en merken gaan, ook in de biermarkt. Voor fanatieke verzamelaars van Dommelsch parafernalia zal het verdwijnen van het merk natuurlijk wel even slikken zijn. Er komen geen nieuwe verzamelobjecten meer bij, er kunnen alleen nog maar reeds uitgebrachte viltjes, etiketten, verpakkingen, glazen en andere reclamedragers worden gescoord. Die objecten zullen met het verstrijken van de jaren steeds zeldzamer worden en – paradoxaal genoeg – ook steeds minder waardevol. Aan een levend merk kleeft namelijk veel meer emotie dan aan een dood merk en dat vertaalt zich doorgaans in de prijs. Voor de verzamelaars van Dommelsch-parafernalia is het daarom te hopen dat als het merk eenmaal overleden is, één of andere ambachtelijke brouwer uit de regio het merk weer tot leven wekt, zoals dit de laatste jaren ook gebeurd is met enkele andere verdwenen Nederlandse biermerken (Phoenix, Oranjeboom, Van Vollenhoven). Vooruitlopend op het verscheiden van het huidige merk Dommelsch heb ik me afgevraagd welke objecten beslist het verzamelen waard zijn, niet alleen vanuit het perspectief van de bierverzamelaar maar ook vanuit een wijder cultuurhistorisch perspectief.

Lees meer

Bieropleiding in Nederland: StiBON

21 oktober 2017 - Frans Ruiter.

Stibon
StiBON: Stichting Bieropleiding Nederland

België, Duitsland, Engeland, elk land om ons heen was voorzien van een opleidingsinstituut aangaande bierkennis. Met de (nog langzame) groei van bierbeleving in het eerste decennium van de 21e eeuw in ons land, vonden een aantal bekenden in de bierwereld het tijd dat er in ons land ook een bieropleiding opgezet moest worden. Nadat verschillende partijen contact met elkaar hadden gezocht is in 2009 Stichting Bieropleiding Nederland (StiBON) ontstaan. De eerst opgezette cursus ‘Algemene Bierkennis’ bestond uit zes avonden van vier uur min of meer basale kennis opdoen en vond plaats in de kelder van – toen nog – Nederlands Biercafé & Proeflokaal ‘t Arendsnest. In december van dat jaar was het eerste examen en in januari 2010 vond de diploma-uitreiking plaats in de Texelse Bierbrouwerij.

Lees meer

Opmerkelijke Nederlandse bierliederen

16 oktober 2017 - Peter Zwaal.

1 Bier bier bier en nog 13 feestknallers Johnny Hoes e.a. 1977 elpeehoes
Bier, bier, bier en nog 13 feestknallers (Johnny Hoes e.a.) 1977 [elpeehoes]

Liederen die de lof van het bier bezingen zijn allesbehalve zeldzaam. Alleen al in Nederland zijn er vele honderden gemaakt. De teksten van die Nederlandse bierliederen, zeker die van de laatste zestig jaar, zijn meestal leutig van toon. Verder hebben vrijwel alle bierliederen een refrein dat bedoeld is om uit volle borst te worden meegezongen door een publiek dat eerst flink de keel gespoeld heeft. Bierliederen zijn kroegliederen. Vaak gemaakt door carnavals-, schnabbel- en gelegenheidsartiesten die denken dat als je een raar petje op zet en iets over schuimend gerstenat zingt de stemming er vanzelf wel in komt.

Lees meer

© 2018 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur