Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Inleiding en verantwoording

Historie van de Nederlandse biercultuur

Over de geschiedenis van de Nederlandse biercultuur was tot voor kort nog weinig geschreven. Met de groeiende belangstelling voor ambachtelijke bieren en de recente opkomst van de craftbeer scene is ook de belangstelling voor de bierhistorie sterk toegenomen. Er verschijnen steeds meer publicaties over de geschiedenis van de biernijverheid, biersoorten en brouwerijen, zowel lokaal als meer algemeen. Hierdoor is het inzicht in de geschiedenis van onze biercultuur in korte tijd aanzienlijk toegenomen.

De veelheid van publicaties kan het zicht op de grote lijn echter vertroebelen. En niet iedereen heeft de beschikking over alle publicaties. De redactie van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur biedt u daarom een 'gezaghebbende' samenvatting aan over de Nederlandse biercultuur. Zij heeft bierhistoricus en brouwer Kees Volkers gevraagd om een aanzet voor dit verhaal te maken en dat verder te redigeren.

De bedoeling is dat het verhaal geleidelijk wordt aangevuld. In eerste instantie wordt gestreefd naar een invulling in hoofdperioden. Deze kunnen (vroeger of later) worden onderverdeeld in subperioden en thema's. Wie meer de diepte in wil gaan, kan doorklikken. Dat doorklikken wordt overigens niet te ver doorgevoerd, op een bepaald niveau wordt doorverwezen naar literatuur of andere bronnen.

Deze historie van de Nederlandse biercultuur is een dynamisch verhaal, dat voortdurend kan worden aangevuld of gewijzigd. Reacties en suggesties zijn welkom; over eventuele aanvullingen of correcties beslist de redactie.

Deze samenvatting is vrij van rechten en kan door iedereen worden gebruikt met als bronvermelding Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.

Hoofdindeling:

  1. Historie in vogelvlucht
  2. Begin
  3. Middeleeuwen (tot 1550)
  4. Bloeitijd (1550 - 1700)
  5. Verval (1700 - 1850)
  6. Nieuw bier (1850 - 1980)
  7. Revival (1980 - 2020)
  8. Hopteelt in Nederland
  9. Bronnen

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur