Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Ambachtelijk versus industrieel

De kleine ambachtelijke brouwer heeft tot in het begin van de 20e eeuw nog een belangrijke rol gespeeld, vooral op het platteland. In de grotere steden zagen we al in de 16e eeuw een aanzienlijke schaalvergroting optreden, waardoor de brouwerij een steeds kapitaalsintensiever bedrijf werd. Bierbrouwers behoorden dan ook niet zelden tot de meest welgestelde en invloedrijke personen van de stad; brouwers vervulden vaak belangrijke bestuursfuncties als hopman, raadslid of zelfs burgemeester. Het hanteren van de roerstok lieten deze 'brouwers' over aan een meesterknecht. Ze noemden zich nog wel 'brouwer', maar waren in feite meer 'ondernemer in bier'. 

In die zin waren zij de voorlopers van de grote industriële brouwers die in de 20e eeuw de biercultuur definitief zouden overnemen. Met 'bier' had deze cultuur steeds minder te maken; de aandeelhouders waren vooral geïnteresseerd in volumes. Het gevolg was een golf van overnames en sluitingen van brouwerijen en een totale verschraling van het bieraanbod1.
Rond 1980 ontstond echter een tegenbeweging die streefde naar meer biersmaken en de terugkeer van lokale, ambachtelijke bierbrouwerijen. Deze tegenbeweging was zo succesvol, dat we in Nederland inmiddels meer dan 500 kleine brouwerijen hebben, met een productie die maar een fractie is van de volumes van de industriële brouwers, maar die wel voor een biercultuur zorgen die in de hele geschiedenis nog nooit zo rijk en gevarieerd is geweest.
Ondertussen gaat aan een heel andere kant van het bierspectrum de concentratie vrolijk door. Nu op wereldwijde schaal. In de zoektocht naar nog meer schaalvoordelen en nog meer dividend fuseerden biergiganten InBev (Engeland-België), SAB-Miller (Zuid Afrika, Verenigde Staten) en Anheuser-Busch (Verenigde Staten), zelf al producten van lange fusieketens, ook nog eens met elkaar.

6.1 Westvleteren oude brouwerij
Oude brouwerij van Westvleteren

1 Hoe grotere brouwerijen ten onder gingen is o.a. te lezen in Volkers 2006 (brouwerij De Krans, Utrecht), Van der Woude 2009 (De Gekroonde Valk, Amsterdam) en Zwaal 2010 (Amstel).

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur