Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Personen

Sander Maassen

Sander Maassen (1967) is afkomstig uit Hengelo. Sander wilde vanaf zijn zestiende jaar brouwer worden. In Hengelo sloot hij zich aan bij het Twents Bierbrouw Gilde "HAB". Sander studeerde scheikunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (inmiddels Radboud Universiteit Nijmegen). Hij deed daar onder andere het hoofdvak chemische microbiologie. Met de opgedane kennis bouwde hij een fermentor waarmee hij, onder steriele omstandigheden, gist op kon kweken. Hiermee kweekte hij gist op voor onder andere de Utrechtse Stoombierbrouwerij Oudaen, de Fiddler & Firkin Brewpub, Brouwerij De Prael en Stadsbrouwerij De Pelgrim. Via de gistleveranties leerde hij Harry van de Wiel van Stadsbrouwerij De Pelgrim kennen. Toen de toenmalige brouwer bij Stadsbrouwerij De Pelgrim de roerstok neerlegde, beëindigde hij zijn studie en ging in 1999 bij Stadsbrouwerij De Pelgrim aan de slag, alvorens hij naar Bierbrouwerij Sint Christoffel verhuisde.

Nadat hij stopte bij SInt Christoffel in april 2007 was hij werkzaam bij diverse bedrijven buiten de bierwereld. Toch bleef bier een rol spelen en was hij betrokken bij de Twentse Brouwerij (2008-2010).

In februari 2013 keert hij terug in de bierwereld bij Bavaria, eerst als International Brewing Technologist. Van februari 2015 tot december 2015 is hij vanuit Bavaria betrokken bij de startup van Habesha Brewery in Ethiopie. Sinds januari 2016 is hij Plant Manager van La Trappe.

Brouwer (historie)

Speciaalbierbrouwerij St. Christoffel


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur