Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij De Drie Akers

Brouwerij

Opgericht: <1727
Gestopt: 1896

Provincie: Utrecht

Vestigingsadres

Heicop Kockengen (gemeente Stichtse Vecht)

Geschiedenis

Er zijn twee aanwijzingen dat in Kockengen rond 1700 een bierbrouwerij gevestigd was. De eerste betreft een advertentie uit 1727 voor de verkoop van een zeer neeringryke Brouwerye, geleegen in Cockengen, tusschen de Riviere van Bylevelt en Heycop, daar over de honderd Jaaren lang dezelve Neeringe met goed succes is gedaan, en noch dagelyks gedaan word. De tweede is de prent Gezicht over de Heijcop op het dorp Kockengen, gedateerd rond 1750, waarop een bierbrouwerij is afgebeeld met muurankers 1697.

Vermoedelijk werd de brouwerij in 1727 gekocht door Aardt Cornelisse Vien, die bij zijn overlijden in 1734 geregistreerd stond als brouwer te Kockengen, en werd ze daarna verkocht aan Jan Wouters van Schaardenburg. Door erfopvolging ging de brouwerij over op Jans zoon Hillebrandus van Schaardenburg (1771) en diens zoon Jan van Schaardenburg (1811).

In 1832 liet Jan van Schaardenburg weten: In staat gesteld, om bier te brouwen niet schadelijk voor de gezondheid in de thans heerschende ziekte, weshalve hij zich tot de leverantie daarvan aan zijne geëerde klanten en begunstigers aanbeveelt.

Na het overlijden van Jan van Schaardenburg in 1836, werd de brouwerij voortgezet door zijn schoonzoon Jan Carel de Bruijn tot 1842. Hij deed Bierbrouwerij De Drie Akers in dat jaar over aan de firma J. Noorduyn en Zoon. Jacobus Noorduijn was boekhandelaar in Gorinchem, zijn zoon Hieronimus Noorduijn werd bierbrouwer in Kockengen. Zeven jaar later overleed hij op 27-jarige leeftijd.

In 1849 gingen de broers Jan Cornelis Abraham en Ferdinand Pieter Hendrik van Roosendaal een vennootschap aan uitsluitend ten doel hebbende het vervaardigen van Bier en Azijn. De firma gebroeders Van Roosendaal werd in 1868 ontbonden en voortgezet door Ferdinand van Roosendaal.

Ferdinand van Roosendaal was naast bierbrouwer ook grondeigenaar en polderschout van het Waterschap Portengen. Vanaf 1872 werd hij burgemeester en later ook secretaris van Kockengen en Laag Nieuwkoop. Na zijn overlijden in 1896 werd Bierbrouwerij en Azijnmakerij De Drie Akers te koop aangeboden en kort daarna opgeheven.

Eigenaren

(1727-1734)
(1734-1771)
(1771-1811)
(1811-1836)
(1836-1842)
(1842-1849)
(1849-1896)
(1849-1868)


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2023 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur