Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij Germania

Brouwerij

Opgericht: 1865
Gestopt: 1908

Namen

(1865-1900) Wageningsche Bierbrouwerij
(1900-1908) Bierbrouwerij Germania

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Gelderland

Vestigingsadres

Grindweg Wageningen

Geschiedenis

In 1864 begon, naar verluidt, "ene Boeker uit het Duitse Krefeld" een brouwerij in Wageningen aan de grindweg naar Bennekom. Vanaf 22 januari 1865 was daar Beijersch en Wit bier verkrijgbaar. De Wageningsche Bierbrouwerij werd vanaf 1875 geleid door de firma Van Dam en Commissie van Jean Charles van Dam, Johan Dijckmeester en Coenraad Endt. Zij deden de brouwerij in 1879 over aan Hendrik Tap.

Slechts een jaar later werd De gunstig bekende, in volle werking zijnde Wageningsche Bierbrouwerij, met Mouterij en Eest, Koelmachine, Pletmachine, IJzeren Roerkuip, Waterkuip, Twee Koperen Ketels, de een eene inhoudsgrootte van ruim 70 hectoliters, de ander van ruim 30 hectoliters, Koelbak, Drie groote Kelders, Twee IJskelders en Een Gistkelder, Kantoor, Wagenhuis met Stalling en Groote Bergplaats voor Vaatwerk en Gruis alweer te koop aangeboden.

De nieuwe eigenaar werd Hubert Gerhard Hoolmans. Hoolmans vergrootte de brouwerij, nam een stoommachine in gebruik en veranderde de naam in Germania. In 1905 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als eigenaar. De Wageningsche Courant schreef: Voor het personeel wilde hij dan dezen dag niet onopgemerkt doen voorbijgaan en werd allen een heerlijke feestavond bereid in den á la giorno verlichten tuin. Dat patroon en personeel goed harmonieeren, bewees de avond door de blijde feeststemming der gasten, die den jubilaris een "lang zal hij leven" toejuichten.

Van harmonieeren bleek een jaar later weinig meer over. Nadat een werknemer ontslag kreeg omdat hij zich had aangesloten bij Bierbrouwersgezellenbond, legden zes van de dertien arbeiders het werk in solidariteit neer. De staking werd ondersteund door de bond en er werd tevens opgeroepen tot een boycot van de bieren van Germania. Na drie weken staken, kwamen het hoofdbestuur van den Bond van eigenaars en directeuren van Bierbrouwerijen en het hoofdbestuur van den Bierbrouwersgezelenbond tot een overeenkomst waarbij de ontslagenen weer in dienst werden genomen, het minimum loon steeg van 6 naar 8 gulden per week, het overwerk met 50 procent werd verhoogd en de werkdag werd vastgesteld van 6.00 uur tot 19.00 met 2 uur schafttijd.

De brouwerij draaide weer, maar de boycot had veel schade aangericht. Concurrerende brouwerijen hadden de levering van bier aan de deelnemende cafés overgenomen. Eind 1907 werd Germania een filiaal van de Arnhemse brouwerij De Kroon.
Een jaar later werd de brouwerij gesloten. De gebouwen kwamen in handen van Gottfried Hilgers, leverancier van gerst en mout, onder voorwaarde hij de komende 25 jaar geen bier zou brouwen in Wageningen. Hilgers zette het bedrijf voort als mouterij. De Export Mouterij Nederland werd in 1987 door Bavaria overgenomen en in 2004 verhuisd naar Eemshaven.

Eigenaren

(1875-1879)
(1875-1879)
(1875-1879)
(1879-1880)
(1880-1908)

Niet meer gebrouwen bieren (7)

Overig

Beiersch bier bockbier gerstebier Koningsbier Munchener bier Pilsener Bier wit bier

Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur