Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Stoombierbrouwerij De Kroon

Brouwerij

Opgericht: 1860
Gestopt: 1922

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Gelderland

Vestigingsadres

Amsterdamsche Weg Arnhem

Geschiedenis

Kort nadat de Duitse brouwers Rudolf Werthemann en Otto Türstig de leiding van Het Witte Paard hadden overgenomen, openden zij in 1860 een nieuwe brouwerij aan de Amsterdamsche weg in Arnhem. De nieuwe brouwerij, De Kroon genaamd, was vanwege haar ijskelder beter geschikt voor het brouwen van ondergistend bier. De Kroon leverde ook Hollandsche bieren, maar vooral het Arnhemsch Beijersch Bier of Beijersch Kroonbier was zeer gewild. De gebroeders Rendorp van brouwerij De Haan en Sleutels adverteerden in 1867 zelfs dat zij mede door "hunne relatie met de Heeren Werthemann en Türstig, te Arnhem, in de gelegenheid zijn van af Maandag den 11den dezer Nederlandsch Beijersch bier af te leveren".

In 1885 overleed Türstig waarna de firma werd omgevormd tot een naamloze vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal van de NV bedroeg 350.000 gulden wat aangeeft dat het destijds een omvangrijke onderneming was. Enkele jaren later, in 1893, overleed ook Werthemann.

Aan het begin van de twintigste eeuw kon De Kroon haar afzetgebied nog enigszins uitbreiden met de overname van brouwerij Germania uit Wageningen, maar uiteindelijk kon De Kroon, net al zoveel andere brouwerijen, de concurrentie niet weerstaan. In 1921 werd een gemeenschap van belangen aangegaan met Heineken, Amstel en Oranjeboom en in 1922 werd de brouwerij geliquideerd en afgebroken. Alleen de kelders zijn bewaard gebleven.

Eigenaren

(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)

Niet meer gebrouwen bieren (5)

Overig

Beijersch bier Bock bier Gerstebier Tafelbier Weener Zomerlager

 Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop!

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur