Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij De Heuvel

Brouwerij

Opgericht: >1860
Gestopt: ~1884

Provincie: Overijssel

Vestigingsadres

Rijksstraatweg Steenwijk (gemeente Steenwijkerland)

Geschiedenis

In 1860 bouwde apotheker Jacob Klaasesz een bierbrouwerij bij zijn huis aan de Rijksstraatweg in Steenwijk. Uit een advertentie uit november 1862 blijkt dat zijn brouwerij, De Heuvel genaamd, zware November-Winterbieren voorhanden had als Brabandsch Beijersch, Nieuwligt, Maastrichts, Princesse, Garstenbier en andere verlangd wordende soorten. In maart werd geadverteerd voor Maartebieren in verschillende soorten, helaas werd niet gespecificeerd welke soorten dit betrof.

Bierbrouwerij De Heuvel werd gevoerd onder firma J. Klaasesz en Zoon. Hoewel Jacob Klaasesz vier zonen had, stond alleen Jan Klaasesz geregistreerd als bierbrouwer. De brouwerij leverde niet alleen lokaal maar had ook een verkoopkantoor in Sneek en verzond bier naar Assen en andere, voornamelijk Friese, steden.

Aan het eind van de jaren 1860 werden Diester bier en enkel en dubbel bruin winterbier aan het assortiment toegevoegd. In de zomer lagen voor de heren landbouwers vaatjes bier gereed voor de Hooijing. Jacob Klaasesz vond naast zijn werk als apotheker en brouwer ook nog tijd om zitting te nemen in de Steenwijkse gemeenteraad.

In 1872 werd de firma J. Klaasesz en Zoon een agentschap van de Beijersch Bierbrouwerij De Amstel uit Amsterdam. Er was geen sprake van een overname. De Heuvel bleef princessebier en nieuwlicht produceren. Naast Amstel Zomerlager en Amstel bockbier werd ook Beijersch bier van de Almelosche Bierbrouwerij verkocht. Strong Ale, Pale Ale, Schotsch en Stout werden direct uit Engeland geïmporteerd.

In 1884 werd het princessebier van De Heuvel door de Volksbond Vereeniging tegen Drankmisbruik gerekend tot de uitstekende bieren met een alcohol-gehalte van hoogstens 3 percent en een moutextract-gehalte van 5-8 percent. Desalniettemin werd de naam De Heuvel dat jaar voor het laatst gebruikt en lijkt de populariteit van het Amsterdamse bier groter geweest dan het lokale product. J. Klaasesz en Zoon verkocht naast Amstel vanaf 1884 ook bier van Van Vollenhoven & Co en vanaf 1891 van de Deli brouwerij.

Jacob Klaasesz oudste zoon Roelof overleed in 1891. Een jaar later volgde, ten verzoeke van de minderjarige Kinderen van wijlen den Heer Roelof Klaasesz, ingevolge rechterlijke machtiging, de openbare verkoop van het Heerenhuis, genaamd "De Heuvel", waaraan is verbonden een Fabrieksgebouw, waarin vroeger een Bierbrouwerij werd uitgeoefend.

In 2021 werd in Steenwijk opnieuw een brouwerij opgericht die, naar de oude brouwerij, De Heuvel werd genoemd.

Eigenaren


Bieren (9)

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur