Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij De Zevenstar

Brouwerij

Opgericht: 1736
Gestopt: 1765

Provincie: Utrecht

Vestigingsadres

Jutphaas (gemeente Nieuwegein)
hoek van de Nedereindse zandweg en de Zandweg naar Utrecht

Geschiedenis

In 1736 werd Brouwerij De Zevenstar in Jutphaas voor fl. 6600,- aangekocht door Cornelis van Wijngaerden. De brouwerij stond op de hoek van de Nedereindse zandweg en de Zandweg naar Utrecht. De naam Zevenstar is afgeleid van het woord zevenster (Ursa Major), het sterrenbeeld de Grote Beer. Het woord zevenstar zou volgens overlevering een Juthaas dialect zijn. Cornelis van Wijngaerden oefende bijna 30 jaar het brouwersvak uit tot op 16 december 1765 een brand uitbrak. Cornelis besloot toen om al zijn bezittingen in Jutphaas te verkopen. Hijzelf vestigde zich in Amsterdam. De resten van de brouwerij leverden bij een publieke verkoop niet meer op dan fl. 1300,-. Verondersteld mag worden dat letterlijk alles verloren was gegaan: gebouwen, gereedschappen en alle voorraden.

Dit betekende gelijk het einde van deze bierbrouwerij.

Eigenaren

Cornelis van Wijngaerden

Brouwers

Cornelis van Wijngaerden


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2023 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur