Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij de Meiboom (Vlissingen)

Brouwerij

Opgericht: 1669
Gestopt: 1934

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Zeeland

Vestigingsadres

Hendrikstraat Vlissingen

Geschiedenis

Over de oorsprong van de brouwerij "op de oostzijde van de Nieuwe Haven" in Vlissingen is niet veel bekend. Naar verluid werd zij opgericht door de Fransman Buisson in de 17e eeuw. Er is een oude gevelsteen met de tekst "Die brouwerie van de Mey Boom 1669", maar in een advertentie uit 1764, waarin de brouwerij te koop werd aangeboden, staat dat er al meer dan honderd jaar werd gebrouwen. Dat suggereert dat de brouwerij mogelijk nog iets ouder was.

In 1796 was de brouwerij in eigendom van sociëteit (vennootschap) De Meiboom. Een van de leden, Wilhelmus Cornelis van Duuren, had aan het begin van de 19e eeuw de leiding in de brouwerij. Er werden destijds bruine en princesse bieren gebrouwen, wit bier, een wat zwaarder Oostindisch bier en ale. Johann Jacob Grabner schreef "Te Vlissingen wordt een soort van Ale gebrouwen, die de Engelsche zeer nabij komt, zo niet met de zelve volkomen gelijk staat" (vertaling 1793). Met 11 werknemers was De Meiboom de grootste brouwerij van Zeeland.

Van Duuren overleed in 1823 waarna de brouwerij in handen komt van Jacob Loois en Van Duuren's schoonzoon Jacob Christiaan Dutilh. Toen Loois in 1839 overleed deed Jacob de brouwerij over aan zijn zoon Willem Cornelis Van Duuren Dutilh. Onder diens leiding heeft de brouwerij te kampen met een dalende bierconsumptie, hoge graanprijzen en stijgende bieraccijnsen. In de tweede helft van de 19e eeuw was er toenemende concurrentie van brouwerijen die het populaire ondergistende Beiersche bier brouwden. Als klap op de vuurpijl werd in 1881 een lijk in een van de regenbakken van de brouwerij gevonden en kwam De Meiboom stil te liggen.

In 1882 werd de brouwerij geveild en kwam in handen van Cornelis Maters. Om het vertrouwen van de klanten terug te winnen liet hij onderzoeken of duinwater geschikt was voor het brouwen van bier. Met behulp van brouwer Georges Frencken werd in 1885 weer gebrouwen in De Meiboom. Twee jaar later werd de brouwerij ondergebracht in de NV Stoom-Bierbrouwerij en mouterij „De Meiboom" onder directie van Abraham Everardus Dudok van Heel. Naast het ‘gewone’ gerstebier, werd er lager en Maastrichts bier gebrouwen. Vanaf 1897 werd geïnvesteerd in, onder andere, een ijsmachine om de ondergistende Münchener en Dortmunder bieren te kunnen brouwen. In 1899 werd het eerste Zeeuwsche Bockbier uitgebracht. De productie van De Meiboom steeg van 800 hl per jaar in 1880 naar 3300 hl in 1888 tot 14.000 hl in 1903.

Na de Eerste Werldoorlog werd opnieuw in de brouwerij geïnvesteerd en steeg de omzet. Mede door het openen van agentschappen buiten Zeeland. De slechte economische omstandigheden van de jaren 1930 werden De Meiboom uiteindelijk fataal. In 1934 werden alle aandelen overgenomen door brouwerij De Amstel uit Amsterdam. De bedrijfsgebouwen zijn later nog gebruikt als kaaspakhuis en in 1982 gesloopt.

Eigenaren


Bieren (12)

-- Adverteerders --

© 2017-2020 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur