Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij 't Haantje

Brouwerij

Opgericht: 1825
Gestopt: 1915

Namen

(1825-1880) Brouwerij De Hand
(1880-1907) Stoombierbrouwerij De Hand
(1907-1915) Brouwerij 't Haantje

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Zuid-Holland

Vestigingsadres

Molenwerf 5 Gouda

Geschiedenis

In 1832 verwittigt A. Kock van Brouwerij De Hand, in de Rotterdamsche Courant van 24 juli, zijnen geëerde stadgenooten en begunstigers, dat hij bij voortduring alle soorten van bieren aflevert, welke met voorkennis en onder goedkeuring van den wel. Ed. heer W.F.Buchner, Stads docter alhier, meer bijzonder met zoodanige ingrediënten zijn toebereid, dat het gebruik derzelven der gezondheid thans alleszins voordeelig en bevorderlijk is. De brouwerij aan de Molenwerf in Gouda was toen al enkele jaren eerder (1825) opgericht.

Hoe het de brouwerij in de decennia na deze aankondiging verging is niet bekend. Pas in 1879 duikt een aanvraag op van brouwerij wed. A. Kock voor het plaatsen van een stoommachine. Stoombierbouwerij De Hand adverteert in de jaren 1880-1900 voor hun Gerste-, Dubbel Gerste-, Oud Bruin Bier en Hooibouwbier. In 1895 wordt een depot in Den Haag geopend.

Rond 1900 gaat de brouwerij over in handen van F.J.M. Keunen en al snel daarna, in 1907, wordt ze opgekocht door Brouwerij 't Haantje uit Amsterdam. Brouwerij 't Haantje uit Gouda wordt omgevormd tot een depot van het Amsterdamse hoofdkantoor en sluit de poorten in 1915.

Eigenaren

(n.b.-n.b.)

Personen

Matthijs van Broekhuizen (directeur)

Niet meer gebrouwen bieren (4)

Overig

Dubbel Gerstebier Gerstebier Hooibouwbier Oud Bruin

Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur