Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij De Bok

Brouwerij

Opgericht: 1649
Gestopt: 1898

Provincie: Gelderland

Vestigingsadres

Arnhemsche Straatweg Renkum

Geschiedenis

Al sinds 1649 is sprake van een herberg De Bock in Renkum. Deze herberg had een eigen brouwerij. In 1825 liet Willem Offenberg weten dat hij zijn logement De Vergulde Bok bij de aanleg van de straatweg tussen Utrecht en Arnhem geheel nieuw heeft opgetimmerd en vergroot. Toen in 1844 de brouwerij door brand werd getroffen kon Offenberg zijn klanten geruststellen dat hij in staat was alle bestellingen van onderscheiden biersoorten te voldoen. Nog datzelfde jaar overleed hij.

De brouwerij werd vervolgens diverse keren ter veiling aangeboden tot in 1858 H. Christiani begint met de levering van Beijersch bier. Slechts enkele jaren later werd, naar verluidt door "onkunde van den Brouwknecht", de brouwerij overgedaan aan Adolf Leijgraaff. Onder de firma Offenberg en Leygraaff werden in 1887 ijskelders gebouwd, die tijdens de tweede Wereldoorlog nog als schuilkelder zijn gebruikt. De brouwerij was toen al lang gesloten. In 1892 werd de brouwerij het hoofd-agentschap voor de provincie Gelderland van de Phoenix-brouwerij uit Amersfoort. In 1898 is de brouwerij afgebroken.

Eigenaren

(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)

Niet meer gebrouwen bieren (4)

Overig

Beijersch Gerstebier Minnebier Nieuw-licht

 Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop!

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur