Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Het Witte Paard

Brouwerij

Opgericht: 1575
Gestopt: 1860

Provincie: Gelderland

Vestigingsadres

Oevergang tussen Oeverstraat en Langstraat Arnhem

Geschiedenis

Van de tweede helft van de 16e tot aan het eind van de 18e eeuw brouwde een Van Schevichaven bier in de Oeverstraat in Arnhem. Deze bierbrouwerij en mouterij werd Het Witte Paard genoemd naar het gelijknamige woonhuis. In 1800 was de brouwerij in handen van Maria Magdalena Ketelaar-van Schevichaven, weduwe van Hendrik Schevichaven. Zij deed de brouwerij over aan haar schoonzoon, de uit Uden afkomstige brouwer Arnoldus van den Broek. Daarna is de brouwerij nog enkele malen van eigenaar gewisseld.

Bij de verkoop in 1849 werd geadverteerd dat deze tot op drie uren afstand eenig en alleen bestaande bierbrouwerij gebruikt is tot het brouwen van Faro- en Beijersch Bier, hetwelk om deszelfs goede kwaliteit in verschillende provinciën aftrek heeft. Het was daarmee een van de eerste Nederlandse brouwerijen die, althans in naam, bovengistend Beiers bier brouwden.

De laatste eigenaren waren de Duitse brouwers R.E. Werthemann en O. Türstig. In oktober 1856 maakten zij bekend dat hun eerstgebrouwd Hollandsch bier, in superieure kwaliteit ter aflevering gereed is en in 1857 dat Het Witte Paard in staat is, en blijft daarvoor guaranderen, om in het heetste van den zomer dezelfde kwaliteit te blijven leveren. Blijkbaar was de brouwerij toch niet geheel geschikt voor de plannen van beide brouwers. In 1859 kochten ze namelijk een terrein aan de Amsterdamseweg in Arnhem, waar ze vanaf 1860 Stoombierbrouwerij De Kroon exploiteerden. Met de verhuizing kwam ook een einde aan de brouwactiviteiten in de Oeverstraat.

Eigenaren

(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)

Niet meer gebrouwen bieren (2)

Overig

Beijersch Bier Faro

Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur