Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij De Gans

Brouwerij

Opgericht: 1988
Gestopt: 2001

Etiketten: Bieretiketten.nl
Externe Links: Ratebeer

Provincie: Zeeland

Vestigingsadres

Kattendijksedijk 27 4463 AL Goes

Geschiedenis

Eind 1988 begon Brouwerij De Gans haar bestaan en zetelde destijds aan de rand van Goes, in het Ambachtscentrum van Stadsrecreatiepark De Hollandsche Hoeve. In een immense schuur had men daar rond een gezellig pleintje een twintigtal werkplaatsen annex winkeltjes gebouwd, waarin 'oude' ambachten werden uitgeoefend. Alle winkeltjes waren voorzien van een leuk oud geveltje, die replica's waren van nog bestaande gevels in het oude centrum van Goes. De ambachtslieden die er onderdak hadden gevonden waren onder andere een kaarsenmaker, een tingieter, een glasblazer en een schilder. Het was destijds één van de kleinste commerciële ondernemingen in Europa. Er stonden een paar fraaie koperen brouwketeltjes opgesteld die gemaakt werden door brouwer Ad Schoenmakers. Ad - toen loodgieter van beroep - was voor de oprichting van de brouwerij al vier jaar thuis actief als brouwer.

De naam van de brouwerij is afkomstig van het wapen van Goes, waarin een gans staat afgebeeld. In de beginfase betaalde de brouwerij accijns per etiket. Deze etiketten werden door de douane per etiket afgestempeld.

In april 1993 verhuisde de brouwerij naar een pand in 's-Gravenpolder, 5 kilometer gelegen van Goes. Pas sinds februari 1994 werd daar echter pas bier gebrouwen. Het was oorspronkelijk de bedoeling daar een grotere brouwerij te beginnen. Uiteindelijk heeft dit erin geresulteerd dat er een aantal jaren vergist en afgevuld werd in 's-Gravenpolder. Medio 1994 verhuisde de brouwerij, mede door de slechte gezondheid van Ad Schoenmakers, weer naar het oude stekje: in het Ambachtscentrum van het Stadsrecreatiepark De Hollandse Hoeve in Goes. De brouwerij werd overgenomen door de Scheldebrouwerij.

In 1996 zag brouwer Ad Schoenmaker zich, om gezondheidsredenen (rugklachten), genoodzaakt een stapje terug te doen. Om die reden bood hij de brouwerij te koop aan. In 2000 leek zich een potentiële koper aan te dienen. Moeilijkheden voor wat betreft beperkende maatregelen, die de stichting die het centrum beheert oplegt, die doorwerken voor de nieuwe eigenaar zaten het overnameproces echter nog in de weg. Zo worden er aan de nieuwe eigenaar strengere eisen gesteld.

In 2001 werd de brouwinstallatie uiteindelijke verkocht. Louis van Ameijde kocht de installatie om StadsBierBrouwerij De Gans Tiel te starten.

Eind mei 2001 werd Brouwerij De Gans gesloten.

Eigenaren

(1988-2001)
(1988-2001)

Brouwers

(1988-2001)
(1988-2001)

Bieren (78)


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2022 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur