Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij Het Hert

Brouwerij

Opgericht: 1823
Gestopt: 1902

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Noord-Holland

Vestigingsadres

Donkere Spaarne 50 2011 JH Haarlem

Geschiedenis

Op 13 september 1823 maakt Hendrik Lans bekend dat zijn nieuwe brouwerij, genaamd Het Hert, is voltooid en dat er aflevering geschieden kan van alle soorten versch bier, en mede in het vervolg alle soorten van belegen bier. Rond 1853 kwam zijn zoon Bernardus Lans in de zaak aan het Donkere Spaarne en ontstond de firma H. Lans & Zoon. Het bier van de brouwerij is bekroond op tentoonstellingen in Haarlem 1861, Dublin in 1865, Amsterdam 1866, Hagenau 1867 en krijgt een eervolle vermelding in Londen 1862. Het werd ook het verscheept naar Suriname en Nederlands-Indië.

In 1883 nam de derde generatie Lans de zaak over waarna in 1887 de brouwerij belangrijk wordt vergroot en naar de nieuwe (d.w.z. ondergistende) methode ingericht tot het fabriceeren van Münchener, Beiersch, Lager- en Pilsenerbier. Vanaf de jaren 1890 wordt het Lans´ Extra Stout het paradepaardje van de brouwerij. Met de aanbeveling van wel 900 heeren doctoren wordt dit bier gepresenteerd als versterkend voor zeer vele patiënten, die aan zwakte of bloedarmoede lijden. Overigens wordt voor de volledigheid gemeld dat `stout niet uitsluitend een geneesmiddel is, ook gezonden kunnen het veilig drinken en het is ook hun zeer aan te bevelen.`.

Ondanks dit schijnbare succes sluit de brouwerij rond 1900. Wellicht heeft de ontdekking van een grote hoeveelheid glucose in de brouwerij hieraan bijgedragen. Volgens artikel 28 van de Bierwet was het in voorraad hebben van glucose zonder vergunning strafbaar. In 1902 werd de firma als een wijn- en cognac-handel voortgezet onder de naam B.H.J. Lans & Co, ook wel bierbottelarij en bronwaterhandel genoemd. Twee jaar later volgde opheffing en werd de inventaris overgenomen door bierhandelaar W.E. Staphorst die een depot van de bierbrouwerij ’t Haantje uit Amsterdam voert. Opvallend is dat na de sluiting nog tot 1906 in Suriname reclame werd gemaakt voor het bier van de Stout- & Exportbierbrouwerij “Het Hert”.

Eigenaren

(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)

Brouwers

(n.b.-n.b.)

Niet meer gebrouwen bieren (9)

Overig

Beiersch Dortmunder Extra Stout Faro Klosterbier Lager Bier Mùnchener Pilsener Princessebier

 Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop!

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur