Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij Het Schaap / De Zwolsche Stoombierbrouwerij

Brouwerij

Opgericht: 1854
Gestopt: 1920

Provincie: Overijssel

Vestigingsadres

Rode Torenplein Zwolle

Geschiedenis

De Zwolsche Stoombierbrouwerij en IJsfabriek Het Schaap, vernoemd naar eigenaar en oprichter H.T.J. Schaepman, viert haar 25-jarig jubileum op 22 april 1879. De brouwerij die ook “De Zwolsche Stoombierbouwerij” wordt genoemd, maakt een grote variëteit aan bieren. Van 1867 tot 1888 wordt geadverteerd voor puik onvervalscht Nederlandsch Beijersch, Cambrinus, Princesse, Nieuwligt en Faro, maar ook voor Pale Ale, Nieuw Dubbeld Schaapjes Bock Bier, Volksbier, Dubbel Gerste en Oud Bruin.

In 1889 wordt de brouwerij uitgebreid en ingericht op het bereiden van ondergistingsbier en er wordt een Duitse brouwmeester aangenomen. Vanaf dat moment verdwijnen de oude biersoorten maakt men Pilsener, Dortmunder, Gerste en Lager. Het 50-jarig jubileum van de brouwerij valt gelijktijdig met het 50-jarig dienstjubileum van Th. J. A. Corman. Hij was de zoon van medeoprichter en brouwmeester J.A.J. Corman en hij nam na zijn leerlingperiode in 1863 de roerstok over van zijn broer J.A. Corman. Deze J.A. Corman werd vervolgens eigenaar van Brouwerij Het Hert in Vlijmen. In 1887 werd de heer Th Corman als deelgenoot in de firma H.T.J. Schaepman & Co opgenomen.

Hoe het de brouwerij daarna vergaat is niet geheel duidelijk. In 1906 wordt een advertentie geplaatst dat: “Dinsdag 7 augustus 1906 publiek wordt verkocht De stoombierbrouwerij genaamd “Het Schaap” bestaande uit brouwerij, huizen, bergplaats, paardenstal, ijskelders en erven, gelegen aan den Jufferenwal te Zwolle, sectie F nos. 5043, 5044 en 5289, te zamen groot 19 a. 80 c.a.”. Of en aan wie de brouwerij wordt verkocht is niet bekend. Mogelijk door brouwmeester J.G. Werner die vanaf 1906 de woning op het Rode Torenplein 3 betrok. De werkzaamheden van De Zwolsche gaan gewoon door. In 1911-1916 worden agenten gezocht voor Friesland, er wordt personeel geworven, draf (bostel) te koop aangeboden en Bockbier geleverd.

In 1920 wordt de brouwerij opnieuw ter veiling aangeboden en overgenomen door Heineken. Kort daarna stopt de productie en wordt de brouwerij ontmanteld. Na sluiting werd een gedeelte van het pand verbouwd tot garage en vestigde zich in een ander gedeelte een rijwielhandelaar. De restanten van de ijskelder uit 1888 werden in 1999 gesloopt om plaats te maken voor het nieuwbouwproject 'Het Maagjesbolwerk'.

Eigenaren


Brouwers

Bieren (16)

Literatuur


-- Adverteerders --

© 2017-2021 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur