Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij Het Hart (Schoonhoven)

Brouwerij

Opgericht: 1600
Gestopt: 1800

Provincie: Zuid-Holland

Vestigingsadres

Koestraat Schoonhoven (gemeente Krimpenerwaard)

Geschiedenis

Cornelis Diercxz van 's-Heeraertsberge, gehuwd met Annetgen Foppen en in 1648 en 1649 schepen en in 1651 en 1652 burgemeester van de gemeente Schoonhoven, verkocht in 1628 de Hartemolen, een korenmolen, samen met de brouwerij gelegen aan de stadswal (aan de westzijde van de Koestraat) aan Gijsbert Cornelisz Botter. Cornelis Diercxz was de stiefvader van Gijsbert Cornelisz Botter.

De brouwerij is tot 1686 in de familie gebleven. In 1686 werd de brouwerij verkocht door de erfgenamen van Mr. Bartholomeus Botter aan Abraham Hartman.

In 1827 kocht de gemeente het pand dat toen dienst deed als koffiehuis en logement onder de naam 'Het Heerenlogement'.

De exacte periode waarin de brouwerij actief was is onbekend.


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur