Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij De Gekroonde Star

Brouwerij

Opgericht: 1661
Gestopt: 1770

Provincie: Noord-Holland

Vestigingsadres

Verdronkenoord 12 Alkmaar

Geschiedenis

In april 1770 werd een extra groote en Neeringryke Brouwery, genaamd De Gekroonde Star, staande en gelegen binnen Alkmaar op de Voormeer, voorzien met alles wat tot een compleete Brouwery en Moutery, mitsgaders kapitaale Woning behoort te koop aangeboden. Cornelis Kley was er de geweezen Brouwer.

De brouwerij is vermoedelijk in 1661 opgericht en werd na de verkoop een Rooms Katholiek Weeshuis.

Eigenaren

Cornelis Cleij


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2023 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur