Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij Het Wapen van Bodegraven

Brouwerij

Opgericht: 1827
Gestopt: ~1865

Provincie: Zuid-Holland

Vestigingsadres

Noordstraat Bodegraven (gemeente Bodegraven-Reeuwijk)

Geschiedenis

In 1827 werd Huijbert Koomans bierbrouwer in Bodegraven. Het is onduidelijk of hij ook de eigenaar van de brouwerij aan de Noordstraat was. Enkele jaren later werd hij opgevolgd door Frederik Willem Pilgrim die de brouwerij in 1835 verkocht aan Nicolaas Bauman, grossier en slijter in sterke dranken en Thomas Breekland, grondbezitter en landbouwer, beide uit Bodegraven. De brouwerij werd destijds omschreven als: eene sinds weinige jaren, nieuw aangelegde Bierbrouwerij, genaamd Het Bodegraafsche Wapen, met twee Ketels, een groot drie en veertig vaten zestig Kannen, en een groot vieren veertig Vaten; twee Werkkuipen. een groot een en twintig Vaten, en een groot een en dertig vaten, mitsgaders Geilkuip, Koelbakken en Kelder, houten loods, Schuitenhuis en Erve.

Volgens een akte van 30 juni 1838 droegen Nicolaas Baumann en Thomas Breekland de bierbrouwerij Het Wapen van Bodegraven voor 11.000 gulden over aan Jan van Kesteren, zonder beroep. Ook hij deed de brouwerij weer van de hand en wel in 1845 aan Gerardus Marinus Groesbeek. Gerardus Groesbeek scheidde in 1848 van zijn echtgenote Fenni Johanna Hool, vertrok een jaar later uit Bodegraven en verkocht zijn helft van de brouwerij aan Gustaf Martin Herngreen. Nog datzelfde jaar verkocht Fenni Hool ook haar helft aan Herngreen.

Pieter Kock kocht de brouwerij op 14 mei 1852 voor 6.300 gulden. Dat was bijna de helft van de waarde die de brouwerij veertien jaar eerder nog had. In 1862 richtten Pieter Kock en Andries Korver jr. een vennootschap op, ter uitoefening der Bierbrouwerij en Mouterij, genaamd het Wapen van Bodegraven, onder de Firma van P. Koec en A. Korver Jr. in Compagnie. Een jaar later, in 1863, werd de vennootschap alweer ontbonden.

De brouwerij werd verkocht aan landbouwer Dirk Adrianus Hoogerdijk voor 4.500 gulden. Vermoedelijk is het bedrijf daarna omgevormd tot een herberg. Het is onduidelijk tot wanneer er nog bier werd gebrouwen. In 1870 werd Bodegraven getroffen door een grote brand, waarbij 100 grootere en kleinere gebouwen getroffen werden. Het laatste bekende bericht meldt: De heer N. Jansen, eigenaar der afgebrande herberg het wapen van Bodegraven, heeft na de gedeeltelijke opruiming van het puin, achter op zijn erf aan den Rijn en vlak naast het zoogenaamde mollenhuisje, eene doelmatige houten loods doen verrijzen, waarvan het grootste deel tot eene gelagkamer en het overige tot een paardenstal is ingerigt.

Eigenaren

(127-1831)
(1831-1835)
(1835-1838)
(1835-1838)
(1838-1845)
(1845-1849)
(1845-1849)
(1849-1852)
(1852-1863)
(1862-1863)
(1863-1865)

LiteratuurAanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur