Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Platform op Bier

Samenwerkingsverband

Opgericht: 2021

Contactgegevens

Provincie: Noord-Holland

Postadres

Haarlem

Bezoek niet mogelijk

Aangesloten (21)

Alliantie van Biertapperijen (2021-)
Beer Geeks (2021-)
Bier Authentiek (2021-)
Bier&cO (2021-)
BIER+ (2021-)
BierBitches (2021-)
Bierburo (2021-)
Birdy Publishing (2021-)
CRAFT (2021-)
Hop In Media (2023-)
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) (2023-)
Koninklijke SlijtersUnie (2021-)
Management Media (Entree Magazine) (2021-)
Mitra (2021-)
Multi Bier (2021-)
Nederlands Gilde der Biersommeliers (2021-)
Nederlandse Brouwers (2021-)
Pink Boots Society Benelux (2021-)
PINT (2021-)
StiBON (2021-)
Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur (2021-)

Aangesloten in verleden (4)

Biergenootschap der Lage Landen (2021-2022)
Bierista (2021-2021)
Misset Horeca (2021-2023)
Stichting Bierfestival Groningen (2021-2022)

Geschiedenis

In 2021 vergaderden al ongeveer tien jaar de bestuursleden van de Stichting Week van het Nederlandse Bier met elkaar over die jaarlijkse ‘Week’. Het bestuur van de stichting bestond uit een brede afspiegeling van de Nederlandse bierwereld, en tijdens vergaderingen werd in alle openheid veel besproken. Toch bestond er vanuit het stichtingsbestuur al langere tijd de behoefte om over meer onderwerpen met een grotere groep biermensen met elkaar van gedachten te wisselen. Daarnaast is, bij een brainstorm over de toekomst van de Stichting Week van het Nederlandse Bier waaraan een grotere groep biermensen deelnam, naar voren gekomen dat er ook buiten het bestuur van de stichting de behoefte bestaat om elkaar vaker te treffen. Daarom is vanuit de stichting het idee ontstaan om een nieuw platform op te richten, voorlopig Platform Op Bier genaamd. Rick Kempen verstuurde op 22 februari 2021 een mailtje naar de verschillende organisaties: het Platform op Bier was geboren.

De doelstelling van het Platform op Bier is het creëren van een gremium dat de Nederlandse biercultuur bewaakt en verrijkt door middel van kennisoverdracht van maatschappelijke ontwikkelingen en het bundelen van initiatieven om deze cultuur blijvend te promoten, op landelijke schaal. Hierbij is het van groot belang te benadrukken dat het platform op geen enkele wijze gesprekken of besluiten die op gespannen voet staan, of in strijd zijn, met de regels van het Mededingingsrecht zal toestaan of initiëren. Het platform hecht veel waarde aan een goed werkende, concurrerende marktomgeving.

Het idee is om twee keer per jaar samen te komen op steeds een andere, mooie bierige plek. Ieder jaar is er een wisselende voorzitter, die twee vergaderingen voorbereidt en leidt. Vanuit het platform wordt elk jaar een andere voorzitter gekozen. De agenda kan zeer uiteenlopend zijn maar betreft altijd onderwerpen die de Nederlandse bierwereld en biercultuur betreffen. Alle leden worden aangemoedigd onderwerpen bij de voorzitter aan te dragen.

Vanuit het platform kunnen nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan, die los van het platform kunnen worden opgepakt door betrokkenen. Ook is het mogelijk om sprekers van buiten het platform uit te nodigen, wanneer dat past bij een specifiek onderwerp of vraagstuk.

Op vrijdag 28 mei 2021 vond de eerste (online) bijeenkomst plaats op de tweede dag van de negende Week van het Nederlandse Bier. De bijeenkomst werd voorgezeten door Rick Kempen.

Op maandag 21 februari 2022 vond de tweede (online) bijeenkomst plaats, wederom voorgezeten door Rick Kempen. Jack Apallius de Vos nam het penningmeesterschap op zich en Yu Mey Kwee was de beoogd voorzitter voor 2023 en 2024.

Op dinsdag 25 april 2023 vond de eerste fysieke bijeenkomst plaats bij Fortbrouwerij Duits & Lauret. Tijdens deze bijeenkomst werd de voorzittershamer overgedragen aan Yu Mey Kwee.

Op dinsdag 24 oktober 2023 vond de tweede fysieke bijeenkomst plaats bij Jopenkerk Haarlem. De bijeenkomst werd voorgezeten door Yu Mey Kwee.

Op maandag 15 april 2024 vond de derde fysieke bijeenkomst plaats bij vandeStreek Oudegracht. De bijeenkomst werd voorgezeten door Yu Mey Kwee.

Personen

Yu Mey Kwee (voorzitter 2023 - )

Personen (historie)

Rick Kempen (voorzitter 2021 - 2023)

In het nieuws


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur