Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij De Vissenberg

Brouwerij

Opgericht: 1749
Gestopt: 1929

Provincie: Noord-Brabant

Vestigingsadres

Vissenberg Sprundel (gemeente Rucphen)

Geschiedenis

In 1749 begon Dingeman Marijnuszoon de Weert een bierbrouwerij op de Vissenberg tussen Rucphen en Sprundel. Hij was gehuwd met brouwersdochter Dingena of Dijmphna Smout. Het is niet bekend of Dingeman een nieuwe brouwerij stichtte of dat hij de brouwerij van zijn schoonvader overnam. De leiding over de brouwerij bleef sindsdien altijd in handen van een De Weert.

Jacobus de Weert nam de brouwerij aan het begin van de 19e eeuw over van zijn vader Dingeman en liet deze na aan zijn zoon Nicolaas de Weert. Jacobus' dochter Maria trouwde in 1837 met Jacques Maassen die de eigenaar was van brouwerij De Zwaan in Ginneken. Huwelijken tussen brouwersfamilies waren in die tijd niet ongebruikelijk.

Nicolaas de Weert was naast brouwer ook burgemeester van Rucphen van 1838 tot 1872. Drie van zijn zoons kozen voor het brouwersvak. Jacobus Johannes de Weert werd eigenaar van De Schenkkan in Leur, Augustinus de Weert van De Wereld in Etten en Petrus Cornelis de Weert erfde De Vissenberg. Petrus Cornelis was net als zijn vader ook actief in de gemeentepolitiek van Rucphen, eerst als raadslid en later als wethouder.

Petrus Cornelis de Weert overleed in 1910 waarna zijn zoon Alphons de leiding over De Vissenberg kreeg. Hij stopte in 1929 met brouwen en zette het bedrijf voort als drankenhandel en bierbottelarij voor De Drie Hoefijzers en later voor Heineken. Het gebouw werd in 1966 door de gemeente aangekocht en in gebruik genomen als jeugdhuis.

In 2015 bracht Eugenio De Weert, kleinzoon van Alphons, opnieuw een bier van De Vissenberg op de markt. Zijn plan om opnieuw een brouwerij op de Vissenberg te openen ging niet door. In 2017 is een nieuwbouwwijk op de plek van de oude brouwerij gerealiseerd.

Eigenaren

(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)
(n.b.-n.b.)

Niet meer gebrouwen bieren (2)

Overig

Tafelbier Zwaar Bier

Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur