Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij Het Zeepaard

Brouwerij

Opgericht: ~1700
Gestopt: 1815

Provincie: Groningen

Vestigingsadres

Noorderhaven Groningen

Geschiedenis

In de Groninger Courant van 11 december 1798 verscheen het volgende bericht:

Aangezien de brouwerij van den Burger H.J. van Bolhuis, het Zeepaard genaamt, aan de Noorder Haven alhier, is Verkogt, en binnen korten met alle deszelfs groot en kleen Vaatwerk, door den koper staat overgenomen te worden; zo worden alle Burgers en Ingezetenen zo binnen deze Stad als ten Platte Lande, voor zoo verre nog Leedige Vaaten, het zy grootte of kleine, welke aan die brouwery zijn toebehoorende, onder zig berustende mogten hebben, op het vriendelijkste verzogt, om dezelve ten spoedigsten tegens de betaalinge van de daar op gestelde vragt en transportgelden aan de Brouwery voorn. te bezorgen, ten einde door den kooper meede overgenomen te kunnen worden.

Brouwerszoon Harm Jan van Bolhuis was bij de verkoop van Het Zeepaard 33 jaar oud, dus hij heeft niet lang gebrouwen in de van ouds en op heden zeer gerenomeerde brouwery, zoals een latere advertentie vermeldt. Zowel zijn vader, Abel Popko van Bolhuis, als zijn oom Christiaan Smit, waren bierbrouwer. Maar er ontbreekt bewijs dat zij ook bij Het Zeepaard betrokken waren. Harm Jan van Bolhuis zou nog verschillende publieke functies bekleden waaronder die van maire van Groningen van 1811 tot 1812.

Bolhuis verkocht de brouwerij aan Nantko Freerks Vos die vanaf februari 1799 doorging met het brouwen van onderscheiden zoorten van bieren. In 1815 werd de brouwerij opnieuw geveild en is vermoedelijk kort daarna stilgelegd.

Eigenaren

(1788-1799)
(1799-1815)

Bieren (1)

zomer bier


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2023 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur