Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij Het Wagentje

Brouwerij

Opgericht: <1659
Gestopt: ~1869

Provincie: Friesland

Vestigingsadres

Oostersingel Dokkum (gemeente Noardeast-Fryslân)

Geschiedenis

In 1662, drie jaar nadat zij in de Oostersingel waren komen wonen, verkochten Sybren Eelses en Kunne Nannes hun brouwerij aan Pijbe Sybrens. Het is niet bekend hoe lang hun brouwerij toen al bestond. Pijbe Sybrens deed de brouwerij ook na drie jaar weer van de hand, en wel aan Bote Hinnes, die in 1670 overleed. Zijn weduwe Trijntje Willems zette de brouwerij voort met haar nieuwe echtgenoot Teunis Tjerks. Zij ruilden hun brouwerij, die Het Wagentje werd genoemd, met Dirck Pijters van brouwerij De Vergulde Hoorn aan de overkant van de straat.

Het Wagentje kende nog veel eigenaren en pachters voor ze in 1776 in handen kwam van Douwe Hansma en Trijntje Jans Bakker. Nadat beide waren overleden nam hun zoon Sytse de brouwerij in 1814 over van zijn stiefvader en Trijntjes tweede echtgenoot, Pieter Buwalda. De brouwerij had destijds een brouwketel van 13 HL. en een roerkuip van 10 HL. Hoewel Sytse Hansma in 1849 overleed werd pas in 1853 de Bierbrouwerij te Dockum en verdere Vastigheden, toebehoorende aan de Erven Sijtze Hansma te koop aangeboden.

Yve Hansma, Sytses zoon, werd de laatste eigenaar van Het Wagentje. Samen met Fokke Ozinga was hij ook de laatste brouwer van Dokkum in de 19e eeuw. Het is niet bekend wanneer er voor het laatst in Het Wagentje is gebrouwen. Er is een rekening bewaard gebleven voor de levering van 50 kruiken best bier die is gedateerd op 25 februari 1869.

Eigenaren

(n.b.-1662)
(n.b.-1662)
(1662-1665)
(1665-1670)
(1670-1681)
(1671-1681)
(1681-1682)
(1682-1723)
(1686-1694)
(1723-1727)
(1727-1750)
(1761-1776)
(1776-1780)
(1780-1806)
(1806-1814)
(1814-1849)
(1849-1869)

LiteratuurAanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur