Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

De Drie Gekroonde Roosen

Brouwerij

Opgericht: 1633
Gestopt: 1871

Provincie: Friesland

Vestigingsadres

Legeweg Dokkum (gemeente Noardeast-Fryslân)

Geschiedenis

Vermoedelijk bestond de brouwerij aan de Legeweg in Dokkum al dertig jaar toen Tjepke Tjepkes er in 1667 de eigenaar van werd. Na zijn overlijden in 1694, zette zijn tweede echtgenote, Nieske Idses, de brouwerij voort en liet die in 1720 na aan haar dochters Sijke en Dieuke Tjepkes.

Vanaf 1721 werd ook Sijkes echtgenoot Sjoerd Wijbes Osinga mede-eigenaar. Dieuke Tjepkes bleef ongehuwd. Zij dreef de brouwerij samen met haar neef Tjepke Sjoerds Osinga nadat zijn vader in 1745 en moeder in 1750 waren overleden. De brouwers van Dokkum produceerden Dokkumer kluunbier dat 's winters als warmbier werd gedronken; Maertebier, voor tijdens de oogst en het duurdere jope-bier. Het ligt voor de hand dat de familie Osinga-Tjepkes dit ook brouwde.

Na het overlijden van Tjepke Osinga in 1778 werd zijn weduwe Antje Botma brouwersche. Onder haar leiding was voor het eerst sprake van De Drie Gekroonde Roosen als naam van de brouwerij. Zij overleed in 1795. Haar dochter Sijke Osinga verkocht de brouwerij drie jaar later aan Fokke Klazes, die zich vanaf 1811 Fokke Ozinga liet noemen.

Tjepke Ozinga nam de brouwerij in 1812 van zijn vader over. Een jaar later trouwde hij met Sjoukje Boekhout. De brouwerij had in 1824 een brouwketel van 1.397 liter en een eigen mouterij. Toen Sjoukje in 1826 verweduwde zette ze de brouwerij voort en werd daarbij geholpen door haar zoon Fokke Ozinga.

In 1871 overleed Fokke Ozinga waarna zijn Huizing met Bierbrouwerij en Mouterij openbaar werden geveild. Dit was tevens het einde van de brouwerij.

Eigenaren (historie)

Kunne Nannes
Evert Taeckes
Sybren Eelses
Gerben Wijnses Rosewinkel
Lijfke Atses
Tjepke Tjepkes
Nieske Idses
Dieuke Tjepkes
Sijke Tjepkes
Sjoerd Wijbes Osinga
Tjepke Sjoerds Osinga
Antje Botma
Sijke Osinga
Fokke Klazes Ozinga
Tjepke Fokkes Ozinga
Fokke Ozinga
Sjoukje Hermanus Boekhout

Bieren (3)

Dokkumer kluunbier Jope bier Maertebier


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2023 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur