Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Brouwerij de Wiere Wâldman

Brouwerijhuurder

Opgericht: 2021

Etiketten: Bieretiketten.nl
Externe Links: Facebook Untappd Website

KvK-registratie: De Wiere Wâldman (82967792)

Contactgegevens

Provincie: Friesland

Postadres

Damwâld (gemeente Dantumadiel)

Bezoekmogelijkheden

Bezoek niet mogelijk

Geschiedenis

Brouwerij de Wiere Wâldman is gevestigd in Damwoude (in het Fries Damwâld) en wordt gevormd door vier brouwers (bierkriichsmannen), allen afkomstig uit de Dokkumer Wouden; de Dokkumer Fryske Wâlden.

De brouwerijnaam is ontleend aan de elementen die typerend zijn voor de Friese Wouden. De ligging, het landschap en met name de bevolking zijn die elementen die de Friese Wouden onderscheiden van de rest van de provincie Friesland. De Friese Wouden is een streek in het oosten van Friesland, waarvan de Dokkumer Wouden waarschijnlijk het oudst bewoonde deel is. De Friese Wouden liggen op relatief hoge zandgronden. Kenmerkend is het zogenaamde coulisselandschap, dat gevormd wordt door houtwallen, die dienstdoen als afscheiding. Het is ook dit landschap dat een aantal typische streekproducten levert voor het streekbier van De Wiere Wâldman. De bevolking van de Wouden heeft een gemengder karakter. De uitgestrekte heidevelden hebben eeuwenlang onderdak geboden aan migranten, waaronder Joden, Roma en Sinti. Typisch voor de Wouden waren de keuterboertjes die in hun eigen onderhoud moesten voorzien. De bevolking van de Dokkumer Wouden had over het algemeen een armoedig bestaan. Er werd daarom veelvuldig gehandeld. De streek staat dan ook bekend om zijn handelskarakter. Nagenoeg iedere inwoner van deze streek heeft wel een bordje “te koop” in de garage liggen. En als dit bordje ontbreekt, dan heeft men wel een stok met daaraan een pluk hooi, ten teken dat betreffend artikel te koop staat. Bewoners van de Friese Wouden worden wâldpiken, wâldsjers of heidepiken genoemd. Het Fries dat er gesproken wordt, het Wâldfrysk, is een afwijkende vorm van het Fries. De doorsnee “Wâldpyk” staat bekend als rapper van de tongriem gesneden, is losser in de omgang en gastvrij.

Het bier wordt met passie gebrouwen met producten die typerend zijn voor de streek. Hierdoor ontstaat een “eigensinnich”, karaktervol streekbier. In het bier van de Wiere Wâldman proef je de wiere wâldman terug.

Eigenaren

(2017-heden)
(2017-heden)
(2017-heden)
(2017-heden)

Brouwers

(2017-heden)
(2017-heden)
(2017-heden)
(2017-heden)

Bieren (5)

Regulier assortiment

Balstjurrig Blond Bjusterbaarlik Bitter Broers Broedsje Treddeheal Tripel Wrachtig Wâldskum

Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur