Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Van Vollenhoven's Bierbrouwerij

Brouwerij

Opgericht: 1733
Gestopt: 1949

Namen

(1733-1931) Bierbrouwerij De Gekroonde Valk
(1931-1949) Van Vollenhoven's Bierbrouwerij

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Noord-Holland

Vestigingsadres

Hoogte Kadijk Amsterdam

Vestigingen

(1600-1904)

Geschiedenis

Op 14 juli 1733 kreeg Jan van den Bosch van het stadsbestuur van Amsterdam toestemming voor het opstellen van een ketel ten behoeve van het brouwen van bier aan de Nieuwe Zeedijk. Acht maanden later adverteerde hij dat in zijn tegenwoordige Bier en Wijn-Azijn en Meemakerij de Valk, op de Kadijk alhier met die affaires continueert en ook dat daer op morgen zijnde Vrijdag, een begin zal worden gemaekt met Brouwen van Burger, Scheeps en verzending Bieren, zullende de Brouwerij nu de naem voeren de Gekroonde Valk.

David van den Bosch nam de brouwerij in 1743 van zijn vader over tot zijn overlijden in 1749. In deze periode begon De gekroonde Valk met het brouwen van Princessen-Bier, voor Oost-Indiën en andere gewesten. In 1762 werd de extra welgeleegen en neeringrijke Bierbrouwerij, Bier- Wijn- Azijn- en Mee-Makerij, inclusief een Dertiende Porsie in de Ysbreeker ter veiling aangeboden. Vermoedelijk bleef de brouwerij in handen van de familie van den Bosch.

In 1791 volgde een nieuwe veiling waarbij de brouwerij overging naar Jan Messchert van Vollenhoven. De Gekroonde Valk onder firma Van Vollenhoven en Co. werd na diens overlijden in 1814 voortgezet door zijn zoons en Josua en Antoni Jan van Vollenhoven. Hun weduwen Sara Berg (vanaf 1830) en Maria Backer (1826) namen volgden hen op. Vanaf 1847 was Willem Cornelis van Vollenhoven, de zoon van Antoni Jan en Maria, de enige vennoot.

De Gekroonde Valk produceerde halverwege de negentiende eeuw Hollandsche Ale, Princessebier, Faro en Gerstebier. Onder de naam Valkerbier werd geëxporteerd naar Oost- en West-Indië. In 1868 traden Johannes Lubertus ten Boekel en de neef van Willem Cornelis van Vollenhoven, Willem Hovy, tot de firma toe. Een jaar later koos Willem Cornelis voor de rol op de achtergrond als Commanditaire Vennoot. Na het overlijden van Johannes ten Boekel in 1870 bleef Willem Hovy als enige vennoot over.

De omzet groeide, mede door het besluit van Heineken om in 1873 te stoppen met de fabricatie van Hollandsche bieren waarbij zij hun begunstigers naar de Gekroonde Valk verwezen. In 1874 werd de Utrechtse brouwerij Den Aker overgenomen en in gebruik genomen als depot.

In 1880 maakte de directie bekend dat een inrichting is bijgebouwd tot het fabriceeren van Stout. Het van Vollenhoven's Stout zou het Princessebier verdringen als paradepaardje van de brouwerij. Vanwege het hoge extractgehalte in combinatie met een relatief laag alcoholpercentage, werd het door doktoren als heilzaam aanbevolen, en was het met gewoon Hollandsch bier vermengd, ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank. In 1881 werd op de wereldtentoonstelling in Melbourne een eerste en tweede prijs behaald voor het export bier.

Met de overname van brouwerij De Oranjeboom uit Dordrecht in 1882 kreeg De Gekroonde Valk er een tweede brouwlocatie bij. De directie werd vanaf 1883 uitgebreid met Johannes Schwartz, die via zijn moeder verbonden was met de familie van Vollenhoven. Vanaf 1886 werd ook het assortiment uitgebreid, en wel met ondergistende biersoorten als lager, Beiersch en pilsener. Verdere groei werd bereikt met de overname van de cliëntèle van de Amsterdamse concurrent De Haan & Sleutels in 1888.

In 1893 werd de firma omgezet in een Naamloze Vennootschap, genaamd Bierbrouwerij en azijnmakerij de Gekroonde Valk voorheen van Vollenhoven en Co. De N.V. had een kapitaal van 550 duizend gulden en beschikte over ongeveer 200 man personeel. Het was daarmee een van de grootste brouwerijen van Nederland.

Aan het begin van de twintigste eeuw begon de concentratie van brouwerijen die de Nederlandse biermarkt lange tijd zou kenmerken. Vanwege overcapaciteit werd de brouwerij in Dordrecht rond 1904 stopgezet. In 1918 werden de klanten van De Arend uit Vught en die van Deli en 't Haantje uit Amsterdam overgenomen. Na het afscheid van Willem Hovy in 1913 en van Johannes Schwartz in 1925, nam de nieuwe directeur Ferdinand Schwartz in 1927 De Gekroonde Bel uit Oosterhout over. De Azijnmakerij werd afgestoten en in 1931 werd de naam veranderd in Van Vollenhoven's Bierbrouwerij N.V.

Ondanks de overnames daalde de winst. De economie verkeerde in crisis, de bierconsumptie nam af en de export liep terug vanwege de harde Nederlandse gulden. Na jaren van verlies werd de brouwerij zelf een prooi voor overname. In 1941 werd een meerderheid van de aandelen overgenomen door Amstel en Heineken. Zij sloten de brouwerij in 1949. Het internationale merk Falcon Beer werd in 1955 verkocht aan Phoenix uit Amersfoort.

Heineken is tot 2000 het van Vollenhoven's Stout blijven produceren. Daarna is het bier namens de stichting De Gekroonde Valk nog enkele jaren gebrouwen bij De Schans in Uithoorn. Vanaf 2015 keerde het Van Vollenhoven's bier terug in Amsterdam bij Poesiat & Kater.

Eigenaren

(1733-1743)
(1743-1749)
(1791-1814)
(1814-1830)
(1814-1826)
(1826-1846)
(1830-1838)
(1838-1869)
(1868-1913)
(1868-1872)
(1883-1925)
(1925-1949)

Niet meer gebrouwen bieren (16)

Regulier assortiment

Extra Stout Pilsener

Overig

Beiersch Bockbier Brown Stout Dortmunder Faro Gerstenbier Hollandsche Ale Lager Munchener Oost Indisch Oudt Bruyn Princessenbier scheepsbier witbier

LiteratuurAanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur