Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

N.V. Stoombierbrouwerij 't Haantje

Brouwerij

Opgericht: 1889
Gestopt: 1917

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Noord-Holland

Vestigingsadres

Nieuwe Achtergracht/Valckenierstraat Amsterdam

Geschiedenis

Nadat de firma Rendorp besloot te stoppen met brouwerij De Haan & Sleutels, werd de vestiging aan de Nieuwe Achtergracht in Amsterdam overgenomen door Albert Vos Reijerszoon en Laurens Van Bakel jr. Samen met drie andere ondernemers richtten zij op 4 mei 1889 de NV Stoombierbrouwerij 't Haantje op, genoemd naar het populaire Haantjesbier van hun voorgangers. Onder directie van Matthijs Van Broekhuizen,de voormalige brouwmeester van De Boog, werd in juli 1889 het eerste Hollandsch bier afgeleverd. Later gevolgd door Extra Stout en de Beiersche biersoorten Pilsener, Dortmunder, Munchener en Bock.

Er werd niet alleen bier in heel Nederland, inclusief Nederlands-Indië en Suriname, verkocht. Voor de afzet naar Groot-Brittanië, Ierland en zijne koloniën werd in 1902 NV Haantjes Lager Beer Brewery Depot London opgericht. Er werden prijzen gewonnen in Parijs, Brussel, Bordeaux, Leipzig, Tunis, 's-Gravenhage en Batavia. Diverse keren kon het brouwerij-terrein worden uitgebreid tot aan het Weesperplein toe. Ook werden andere brouwerijen overgenomen, zoals Het Hert (1902), De Hand (1907) en 't Spaarne (1912). Dat wil zeggen dat de klanten werden overgenomen. De brouwactiviteiten ter plaatsewerden gestaakt en de gebouwen deden dienst als depot of als verkoopkantoor van 't Haantje.

Vanaf 1907 liep de omzet van de 't Haantje terug. Volgens de aandeelhoudersvergadering van 1909 was dit te wijten is aan de propaganda tegen het gebruik van bier en sterken dranken en de sterke concurrentie van een zeer kapitaalkrachtige fabriek. Het is niet duidelijk welke fabriek hier werd bedoeld, maar de Amsterdamse brouwwereld was met Heineken, Amstel, De Gekroonde Valk, De Kon. Ned. Beiersch Bierbrouwerij en Deli zeer competitief. Directeur Van Broekhuizen werd hier het slachtoffer van. Hij werd vervangen door Dr. Jacob Cornelis Eringaard, die directeur was van de Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij.

Om de verdere economische verslechtering, als gevolg van de Eerste Wereldoorlog, het hoofd te bieden fuseerde 't Haantje in 1915 met stadsgenoot De Deli-brouwerij. Beide brouwerijen bleven zelfstandig functioneren. Dat duurde echter niet lang want in 1917 ging het fusiebedrijf failliet. De gebouwen aan de Valckenierstraat kwamen in handen van de N.V. Hypotheek- en administratie Maatschappij "Amsterdam" en Heineken en De Gekroonde Valk namen de voorraden, de clientèle, de depôts en het merk over. Haantjesbier bleef daardoor nog jaren in Nederlands-Indië verkrijgbaar.

Eigenaren

(1889-1917)
(1889-1917)
(1889-1909)

Niet meer gebrouwen bieren (12)

Overig

Bockbier Dortmunder Dubbel Belegen Gerste Dubbel Princesse Export Bier Extra Stout Gerste Lager Lager Munchener Nieuw Hollandsch Bier Oud Bruin Pilsener

Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur