Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Enschedesche Bierbrouwerij

Brouwerij

Opgericht: 1895
Gestopt: 1922

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Overijssel

Vestigingsadres

Landgoed Nieuwlust Enschede/Lonneker (gemeente Enschede)

Geschiedenis

Op 20 juni 1895 wordt de naamloze vennootschap "Enschedesche Bierbrouwerij" opgericht. De nieuw te bouwen brouwerij op het landgoed Nieuwlust op de grens van de gemeenten Enschedé en Lonneker komt in 1897 in productie. Met een jaarcapaciteit van 60.000 hl kan met recht gesproken worden van een op groote schaal ingerichte brouwerij.

Over de arbeidsvoorwaarden in de brouwerij verschijnt het volgende, in moderne ogen opvallend, bericht uit 1912: "Naar aanleiding van een verzoek van de arbeiders der Enschedesche bierbrouwerij, om wegens de duurte een toeslag op 't loon te ontvangen heeft de directie der brouwerij besloten, om in plaats van de 4 liter bier, welke de arbeiders per dag voor eigen gebruik krijgen, hun een loonsverhoging van f1,50 per week te verleenen. Wie wenscht voort te gaan bier te gebruiken, zal voortaan per dag niet meer dan 3 liter ontvangen, terwijl hem de 4e liter, tot een bedrag van f0,42 per week, in geld zal worden uitgekeerd."

Na de eerste wereldoorlog komt de Enschedesche, net als zoveel andere brouwerijen, in de financiële problemen. Over verslagjaar 1920 wordt besloten geen dividend uit te keren en in 1922 wordt brouwerij De Klok uit Groenlo, het latere Grolsch, bereid gevonden om alle aandelen over te nemen. De brouwerij wordt na de overname een vestiging van De Klok/Grolsch.

Eigenaren

Matthieu Bussemaker
Willem Helmich Stroink

Bieren (6)

Dortmunder Bier Lager Bier Münchener Bier Oud Bruin Pilsener Bier Volks Bier


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2023 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur