Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij De Gekroonde Valk

Brouwerij

Vestiging van: Van Vollenhoven's Bierbrouwerij

Opgericht: ~1600
Gestopt: 1904

Namen

(1600-1882) Bierbrouwerij De Oranjeboom
(1882-1904) Bierbrouwerij De Gekroonde Valk

Provincie: Zuid-Holland

Vestigingsadres

Varkenmarkt Dordrecht

Geschiedenis

Over bierbrouwerij De Oranjeboom aan de Varkenmarkt in Dordrecht is weinig bekend. In 1843 maakte François Stoop bekend dat hij behalve de gewone soorten van bruine bieren, ook prinsessen- en gersten-bier brouwde.

In 1874 was de brouwerij in handen van Eduard van Vloten. Hij verkocht De Oranjeboom in 1882 aan de firma Van Vollenhoven & Co. uit Amsterdam. Bij de overname schreef de krant over de ongeveer drie eeuwen oude bierbrouwerij de Oranjeboom. Dat betekent dat de brouwerij rond 1600 zou zijn opgericht.

Na de overname stelden de heren van Vollenhoven zich voor genoemde Bierbrouwerij onder hunne firma, doch onder den naam „De Gekroonde Valk” voorheen „De Oranjeboom”, geheel op den bestaanden voet voort te zetten, zoodat al de verschillende soorten, welke tot nu toe werden gefabriceerd, tegen dezelfde prijzen, ook thans te ontbieden zullen zijn, terwijl zij daarenboven nog hunne zoo gunstig bekende Amsterdamsche Princesse Bieren, Stout en Ale, zoowel op fust als gebotteld, en ook hunne azijnen, aldaar verkrijgbaar stellen.

De brouwerij is tot 1904 in productie geweest. Daarna bleef het tot in de jaren 1930 een bijkantoor van De Gekroonde Valk.

Eigenaren

(n.b.-1882)
(n.b.-1846)

Niet meer gebrouwen bieren (3)

Regulier assortiment

bruin bier gerstenbier prinsessenbier

Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur