Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Bierbrouwerij de Griffioen

Brouwerij

Opgericht: 1803
Gestopt: 1919

Etiketten: Bieretiketten.nl

Provincie: Zuid-Holland

Vestigingsadres

Westvest Schiedam

Geschiedenis

Bierbrouwerij De Griffioen aan de Westvest in Schiedam werd, vermoedelijk in 1803, opgericht door Adriaan Johannes Schregardus. Hij plaatste in 1832 een opmerkelijk bericht in de Rotterdamsche courant: Hebbende gezien in de Rotterdamsche Couranten van 14 en 17 julij eene advertentie, daarin geplaatst door mijne geëerde confrères aldaar, zoo acht ik het niet overbodig om even als zij, door dezen weg mijne geëerde begunstigers en het publiek bij deze te berigten, dat mijne bieren op even gelijke manier voorzien van datgeen, wat alleszins nuttig voor de gezondheid is, gebrouwen worden en alzoo in geenerlei opzigt om de vrees voor de cholera behoeft vermeden, maar zeer gerust als een zeer heilzame drank ten gebruik van een ieder kan worden aanbevolen. Het is op aanmoediging van geneeskundigen, die bekend zijn met de grondstof mijner bieren, dat ik deze advertentie heb doen plaatsen. Helaas is niet bekend welke heilzame grondstof hier wordt bedoeld.

Na het overlijden van Adriaan Schregardus in 1836 werd de groote, van ouds zeer gerenomeerde en goed beklante Bierbrouwerij, genaamd De Griffioen, met Bierkelders, Pakhuizen (waaronder een uitgebroken Branderij) Kuiperij en verder Getimmerte, voorzien van eene ruime Plaats en Erven, alles staande en gelegen in de Varkensteeg te koop aangeboden. Van de nieuwe eigenaren Arnoldus van der Burg en Jacobus Koens is weinig meer bekend dan dat zij de brouwerij in 1844 overdeden aan Jan Margarethus van der Schalk.

Jan Margarethus van der Schalk had van 1845-1847 een vennootschap met Johannes Jacobus Loncq, maar zette de brouwerij en de azijnmakerij De Dubbele Arend, daarna voor eigen rekening voort onder de firma J.M. van der Schalk & Co. Een advertentie uit 1856 leert dat De Griffioen destijds princesse bier brouwde in vier kwaliteitsklassen te weten van 8, 6, 4 en 3 gulden. Dertien jaar later bleek het assortiment uitgebreid te zijn met gerstenbier, bruin oud bier, jong oud bier en oud gerstenbier.

Naast bierbrouwer had Jan van der Schalk ook allerlei bestuursfuncties zoals gemeenteraadslid van Schiedam, kerkmeester der Nederlands Hervormde Kerk, commissaris der Nederlandse Handel-Maatschappij, directeur van het Algemeen Handels Entrepot en president-commissaris van de stearinekaarsenfabriek Apollo. Hij was tevens medefirmant in de stokerij Gebroeders Van der Schalk.

In 1870 werd bierbrouwerij Het Anker overgenomen van Laurentius Knappert. Het is onduidelijk wat er daarna met die brouwerij is gebeurd. Vanaf 1882 ging De Griffioen ook Stout produceren. Blijkbaar is de brouwerij daarna gemoderniseerd want vanaf 1884 was er Beiersch, Pilsener en Lagerbier beschikbaar van Stoom Bierbrouwerij De Griffioen. Dit ondergistend bier won in 1887 een zilveren medaille op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam. Het bovengistende gerstebier werd voortaan onder de naam Griffioen-bier verkocht.

Bij het 50-jarig jubileum van de brouwerij in 1894 moet de firma nog in goede doen zijn geweest zoals blijkt uit de riante gift van 25 gulden die elk personeelslid ontving. De omstandigheden aan het begin van de 19e eeuw waren ongunstiger. Om vreemd kapitaal aan te kunnen trekken werd in 1917 de naamloze vennootschap Brouwerij De Griffioen opgericht, met de neven Jan van der Schalk junior en Frederik Johan Christiaan van der Schalk aan het roer. De NV werd echter in 1919 alweer geliquideerd. De klandizie werd overgedaan aan Heineken en de inventaris werd verkocht. De laatste fabrieksgebouwen zijn gesloopt om plaats te maken voor 't Nieuwe Werck.

Eigenaren

(1803-1836)
(1836-1844)
(1836-1844)
(1844-1900)
(1845-1847)
(1900-1919)
(1900-1919)

Bieren (11)

Beijersch Bier Bock Bier bruin oud bier Griffioen Bier jong oud bier Lager Bier Münchener bier oud gerstenbier Pilsener Bier princesse bier stout


Aanvullingen voor deze pagina kunnen worden doorgegeven via feedback-knop:

-- Adverteerders --

© 2017-2023 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur