Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Colofon en bronnen

Auteurs

De Canon van de Nederlandse Biercultuur werd samengesteld met medewerking van:

 

Bronnen

Leen Alberts Brouwen aan de Eem. Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen (Hilversum, Verloren 2017)
Leen Alberts ‘Dorstlessend water of voedzaam bier?’ In: Madoc. Tijdschrift over de middeleeuwen 31 (2017) 2, 101-108
Leendert Alberts Hop, de eerste bierrevolutie in Nederland (Amsterdam, Prometheus 2022)
Adriaan Marinus Ballot Het bier beschouwd als volksdrank (Rotterdam 1856)
Karl-Ernst Behre ‘The History of Beer Additives in Europe – a Review.’ In: Vegetation History and Archaeobotany (1999) 8, 35-48
Hildegard van Bingen Oorzaken en behandelingen. Vertaling Louis Van Hecken (Rumst, SHB 2011)
Hildegard van Bingen Physica. Vertaling in het Engels door Priscilla Throop (Rochester (Vermont), Healing Arts Press 1998)
Joh.C. Breen ‘Aanteekeningen uit de geschiedenis der Amsterdamsche nijverheid. II. Bierbrouwerijen.’ In: Nederlandsch Fabrikaat 7 (1921), 75-76
Jakobus Buijs De bierbrouwer (Dordrecht 1799)
Frans Crutzen e.a. Traditie en vernieuwing. 125 jaar Brand (Wijlre 1996)
Marco Daane Bier in Nederland, een biografie (Amsterdam/Antwerpen, AtlasContact 2016)
Marjolein van Dekken Brouwen, branden en bedienen. Werkende vrouwen in de Nederlandse dranknijverheid, 1500-1800 (Utrecht 2009)
S.A.C. Dudok van Heel ‘Vroege brouwerijen aan de Amstel in de vijftiende en zestiende eeuw.’ In: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 82 (1990), 23-73
Jerzy Gawronski De Equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam (Amsterdam. De Bataafsche Leeuw 1996)
Johann Jacob Grabner Brieven over de Vereenigde Nederlanden (Haarlem 1792)
A.C.M. Jansen Bier in Nederland en België, een geografie van de smaak (Utrecht, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1987)
E. Kistemaker en V.T. van Vilsteren (red.) Bier! Geschiedenis van een volksdrank (Amsterdam 1994)
H.A. Korthals Korte geschiedenis der Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij N.V. 1873- 1948 (Amsterdam [1948])
Laura Kooistra (red.) Verandering van spijs. Tienduizend jaar voedselbereiding en eetgewoonten (Utrecht, Matrijs 2021)
Wouter van Lis Brouwkunde of Verhandeling van het voornaamste, dat tot een brouwery en moutery en het brouwen en mouten behoort [...] (Rotterdam 1745)
W.V.L. [Wouter van Lis] Den volmaekten bier-brouwer (Brussel 1793)
Jonathan J. McLaughlin ‘King of Beers. Alcohol, Authority and Identity among Batavian Soldiers in the Roman Auxilia at Vindolanda.’ In: Ancient Society 48 (2018), 169- 198
Franz Meussdoerffer en Martin Zarnkow Das Bier. Eine Geschichte von Hopfen und Malz (München, C.H. Beck 2014)
Gerrit Jan Mulder Het bier scheikundig beschouwd (Rotterdam 1857)
Roel Mulder Verloren bieren van Nederland (Houten, Unieboek/Het Spectrum 2017)
Max Nelson The Barbarian’s Beverage. A History of Beer in Ancient Europe (London/ New York, Routledge 2005)
Roos van Oosten De stad, het vuil en de beerput. De opkomst, verbreiding en neergang van de beerput in stedelijke context (Leiden 2015)
De praktische bierbrouwer, bewerkt door een oudbrouwer (Amsterdam 1866)
Hans Schippers Het nieuwe bier. Technische innovaties in de Nederlandse biernijverheid in de tweede helft van de negentiende eeuw (Zutphen cop. 1992)
Martini Schookii [Martinus Schoockius] Liber de cervisia (Groningen 1661)
J. Soutendam Keuren en ordonnantiën der stad Delft. Van den aanvang der XVIe eeuw tot het jaar 1536 (Delft 1870)
Tacitus Het leven van Agricola. De Germanen. Vertaling Vincent Hunink (Amsterdam 2000)
E.M.A. Timmer De Generale Brouwers van Holland (Haarlem, Kleynenberg & Co. 1918)
‘Tombstone of a Roman Cavalry Man’, Teaching History with 100 Objects, The British Museum
Richard W. Unger A History of Brewing in Holland 900-1900. Economy, Technology and the State (Leiden/Boston/ Keulen, Brill 2001)
Raymond van Uytven Geschiedenis van de dorst. Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen (Leuven, Davidsfonds 2007)
Susan Verberg ‘The Rise and Fall of Gruit.’ In: Brewery History 174 (2018), 46-79
Kees Volkers Wandelen over de Bierkaai, een bierhistorische gids van Utrecht. (Zaltbommel, Aprilis 2006)
Kees Volkers ‘Wat dronken zij? De 19e-eeuwse bierrevolutie in Utrecht.’ In: Jaarboek Oud Utrecht (2017), 168-181
Richard John Yntema The Brewing Industry in Holland, 1300-1800 (Chicago, University of Chicago 1992)

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur