Facebook Twitter

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Definities

Actief:

Brouwerijen (productiebrouwerijen): 999
Brouwerijhuurders (huurbrouwerijen): 999
Brouwerijverhuurders (contractbrouwerijen): 999
Workshopbrouwerijen: 999

In oprichting:

Brouwerijen (productiebrouwerijen): 999
Brouwerijhuurders (huurbrouwerijen): 999
Brouwerijverhuurders (contractbrouwerijen): 999
Workshopbrouwerijen: 999

In onderzoek:

Brouwerijen (productiebrouwerijen): 999
Brouwerijhuurders (huurbrouwerijen): 999
Brouwerijverhuurders (contractbrouwerijen): 999
Workshopbrouwerijen: 999

Gesloten (sinds 1921):

Brouwerijen (productiebrouwerijen): 999
Brouwerijhuurders (huurbrouwerijen): 999
Brouwerijverhuurders (contractbrouwerijen): 999
Workshopbrouwerijen: 999

Deze website maakt onderscheid tussen verschillende soorten bedrijven die actief zijn in de Nederlandse biersector. Hieronder wordt beschreven welke definitie wordt gehanteerd voor deze soorten bedrijven. Bij publicatie van een bedrijf wordt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel geverifieerd. De Kamer van Koophandel hanteert drie criteria waarbij inschrijving bij de Kamer van Koophandel wenselijk is:

  1. Je levert goederen en/of diensten. Bijvoorbeeld je verkoopt fietsen of je bent fotograaf.
  2. Je vraagt hier een meer dan symbolische vergoeding voor. Bijvoorbeeld je factureert de kosten en het uurtarief.
  3. Je neemt deel aan het (normale) economische verkeer. Bijvoorbeeld je fotografeert in opdracht van een klant en niet voor familie en vrienden.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is echter geen vereiste. Bedrijven met een minimale jaarlijkse omzet zijn hoeven zich niet perse in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Bedrijven die wel mee worden genomen in de telling

In de telling op de zoekpagina en voor de ontwikkeling van het aantal brouwerijen in een grafiek worden de volgende soorten bedrijven onderscheiden:

Brouwerij (productiebrouwerij)

Brouwerij met eigen ketels, gericht op verkoop van bier onder eigen merknaam.
Voorbeeld met KvK-inschrijving: Heineken Nederland.
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving: niet bekend.

Brouwerijhuurder (huurbrouwerij)

Brouwerij zonder eigen ketels, gericht op verkoop van bier onder eigen merknaam.
Voorbeeld met KvK-inschrijving: The Sisters Brewery.
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving: Brouwerij De Sjaak.

Brouwerijverhuurder (contractbrouwerij)

Brouwerij met eigen ketels, gericht op de verkoop van bier aan brouwerijhuurders.
Voorbeeld met KvK-inschrijving: De Loonbrouwerij.
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving: niet bekend.

Workshopbrouwerij

Brouwerij met eigen ketels, gericht op het houden van workshops waarin gezamenlijk bier wordt gebrouwen. De bieren worden in kleine oplage gebrouwen en worden verdeeld over de deelnemers aan de workshop.
Voorbeeld met KvK-inschrijving: De Bierpionier
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving: niet bekend.

Bedrijven die niet mee worden genomen in de telling

Naast bovenstaande soorten bedrijven die worden meegenomen in de telling als hierboven beschreven, onderscheiden we daarnaast de volgende soorten bedrijven die niet worden meegenomen in de telling:

Gesloten brouwerij (productiebrouwerij)

Brouwerij met eigen ketels, gericht op verkoop van bier onder eigen merknaam, maar geen bier meer brouwt op commerciële basis.
Voorbeeld met KvK-inschrijving. Het bedrijf heeft zich (nog) niet uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel: Brouwerij De Heren 3.
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving. Het bedrijf heeft zich uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel: CEAUX Brew

Gesloten brouwerijhuurder (huurbrouwerij)

Gesloten brouwerij zonder eigen ketels, gericht op verkoop van bier onder eigen merknaam, maar geen bier meer brouwt op commerciële basis.
Voorbeeld met KvK-inschrijving. Het bedrijf heeft zich (nog) niet uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel: Arnulfus Bier.
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving. Het bedrijf heeft zich uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel: Brouwerij Vat No. 13.

Gesloten brouwerijverhuurder (contractbrouwerij)

Gesloten brouwerij met eigen ketels, gericht op de verkoop van bier aan brouwerijhuurders, maar geen bier meer brouwt op commerciële basis.
Voorbeeld met KvK-inschrijving. Het bedrijf heeft zich (nog) niet uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel: A Brewery.
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving. Het bedrijf heeft zich uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel: niet bekend.

Gesloten workshopbrouwerij

Gesloten brouwerij die zich voorheen met eigen ketels richtte op het houden van workshops waarin gezamenlijk bier wordt gebrouwen. De bieren werden in kleine oplage gebrouwen en werden verdeeld over de deelnemers aan de workshop.
Voorbeeld met KvK-inschrijving: De Proosterij
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving: Walhalla Brouwerij

Hobbybrouwerij

Gesloten brouwerij met eigen ketels, gericht op het brouwen van bier voor eigen gebruik.
Voorbeeld met KvK-inschrijving: Brouwerij De Zeikstralen
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving: Fuggles Microbrew

Gesloten hobbybrouwerij

Gesloten brouwerij met eigen ketels, gericht op het brouwen van bier voor eigen gebruik, maar gestopt is met brouwen.
Voorbeeld met KvK-inschrijving: niet bekend.
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving: niet bekend.

Brouwerij in oprichting

Brouwerij in oprichting met eigen ketels, gericht op verkoop van bier onder eigen merknaam, maar nog geen bier actief in de markt zet.
Voorbeeld met KvK-inschrijving:
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving:

Brouwerijhuurder in oprichting (huurbrouwerij)

Brouwerij in oprichting zonder eigen ketels, gericht op verkoop van bier onder eigen merknaam, maar nog geen bier actief in de markt zet.
Voorbeeld met KvK-inschrijving:
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving:

Brouwerijverhuurder in oprichting (contractbrouwerij)

Brouwerij in oprichting met eigen ketels, gericht op de verkoop van bier aan brouwerijhuurders, maar nog geen bier actief brouwt voor brouwerijhuurders.
Voorbeeld met KvK-inschrijving:
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving:

Workshopbrouwerij in oprichting

Brouwerij in oprichting met eigen ketels, gericht op het houden van workshops waarin gezamenlijk bier wordt gebrouwen. De bieren worden in kleine oplage gebrouwen en worden verdeeld over de deelnemers aan de workshop.
Voorbeeld met KvK-inschrijving:
Voorbeeld zonder KvK-inschrijving:

Brouwerij in onderzoek

Mogelijke brouwerij (in oprichting) met eigen ketels, gericht op verkoop van bier onder eigen merknaam, maar nog geen bier actief in de markt zet. Bovendien is er over deze brouwerij onvoldoende bekend om deze te publiceren op de website.

Brouwerijhuurder in onderzoek (huurbrouwerij)

Mogelijke brouwerij (in oprichting) zonder eigen ketels, gericht op verkoop van bier onder eigen merknaam, maar nog geen bier actief in de markt zet. Bovendien is er over deze brouwerij onvoldoende bekend om deze te publiceren op de website.

Brouwerijverhuurder in onderzoek (contractbrouwerij)

Mogelijke brouwerij (in oprichting) met eigen ketels, gericht op de verkoop van bier aan brouwerijhuurders, maar nog geen bier actief brouwt voor brouwerijhuurders. Bovendien is er over deze brouwerij onvoldoende bekend om deze te publiceren op de website.

Workshopbrouwerij in onderzoek

Mogelijke brouwerij (in oprichting) met eigen ketels, gericht op het houden van workshops waarin gezamenlijk bier wordt gebrouwen. De bieren worden in kleine oplage gebrouwen en worden verdeeld over de deelnemers aan de workshop. Bovendien is er over deze brouwerij onvoldoende bekend om deze te publiceren op de website.

-- Adverteerders --

© 2017-2021 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur